njoftime

URDHËR Nr.74 – ÇELJEN E AFATIT TË PRANIMIT TË STUDENTËVE  PËR TË GJITHA PROGRAMET E STUDIMEVE ME KARAKTER PROFESIONAL

URDHËR

Nr.74 , Datë 20.07.2023

PËR

ÇELJEN E AFATIT TË PRANIMIT TË STUDENTËVE  PËR TË GJITHA PROGRAMET E STUDIMEVE ME KARAKTER PROFESIONAL, NË PROGRAMET E STUDIMEVE TË CIKLIT TË PARË DHE NË PROGRAMET E INTEGRUARA TË STUDIMEVE TË CIKLIT  TË DYTË PËR VITIN AKADEMIK 2023-2024

Urdher nr 74 date 20.07.2023