njoftime Thirrje

KURSE ONLINE NGA HERC NE UNIVERSITETIN E OXFORD-IT

Qendra Kërkimore e Ekonomisë Shëndetësore (Health Economics Research Centre) në Universitetin e Oksfordit gjatë periudhes vjeshtë 2023 do të ofrojë një shumëllojshmëri kursesh online dhe në auditor, për studentë, akademikë dhe prefesionistë në fushën e shëndetësisë.

Më poshtë gjeni listën e kurseve që do të ofrohen:

  1. “Hyrje në Vlerësimin Ekonomik Shëndetësor”, 12 – 13 shtator 2023 (Online)
  2. “Metodat e aplikuara të analizës së efektivitetit të kostos”, 19 –21 shtator 2023 (Në auditor)
  3. “Kuptimi dhe Parashikimi i Sjelljes së Zgjedhjeve në Shëndetësi: Nxjerrja dhe Analiza e Preferencave” – 04, 05, 06, 12 dhe 13 Tetor 2023 (Online)
  4. “Integrimi i Vlerësimit Ekonomik në provat klinike”, 17 – 18 tetor 2023 (Online)
  5. “Pabarazia në shëndetësi dhe kujdes shëndetësor: konsiderata teorike dhe empirike”– 15-17, 15-17 nëntor 2023 (Online)
  6. “Metodat e aplikuara të analizës së efektivitetit të kostos”, 27 nëntor – 01 dhjetor 2023 (Online)

Për më shumë informacion klikoni linkun:  https://www.herc.ox.ac.uk/herc-short-courses

Për kontakt: herc@ndph.ox.ac.uk