Thirrje e re për bursa teknologjike në Universitetin e Klagenfurt..

Thirrje e re për bursa teknologjike në Universitetin e Klagenfurt..Afati 4 shkurt 2024 Në emër të OeAD, dëshirojmë të sjellim në vëmendjen tuaj thirrjen e re për bursa teknologjike nga Universiteti i Klagenfurtit. Aplikimet mund të dorëzohen deri më 4 shkurt 2024. Zhvillimi pozitiv i tregut rajonal të punës në fushën e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit (TIK) kRead More…

Urimi i Rektorit të UV, Prof. Dr. Roland Zisi për festat e fundvitit

Të dashur sudentë të Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë, Të dashur familjarë të studentëve, Të nderuar qytetarë, Të nderuar autoritete drejtuese, pedagogë dhe personel mbështetës ndihmësakademik dhe administrativ të UV, Të nderuar bashkëpunëtorë të Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë, Jemi në prag të përfundimit të vitit 2023, vit i cili do të sheRead More…

NJOFTIM

Të dashur studentë të diplomuar në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë për vitin akademik 2022-2023, kemi kënaqësinë t’Ju njoftojmë se Ceremonia e Diplomimit do të zhvillohet në datën 12 Janar 2024, ora 16:30, në Pallatin e Sportit të qytetit të Vlorës. Jeni të lutur për efekt organizimi të drejtoheni më datë 08 Janar pranë kryesekretarive të Fakulteteve tuaja pRead More…

Aktivitet promocional: “Dhuro kohë dhe dashuri”

Në kuadër të festave të fundvitit , Departamenti i Infermise dhe Kujdesit Shendetesor, Fakulteti i Shëndetit, realizuan aktivitetin promocional: “Dhuro kohë dhe dashuri” Bota e çdo fëmije është e veçantë dhe unike , çdo fëmijë në imagjinatën e tij krijon personazhet me të cilët dëshiron të kalojë kohën dhe thur ëndërra për të ardhmen duke kultivuar Read More…

Aktivitet Promocional në kuadër të Ditës së Mbulimit Universal Shëndetësor, i realizuar nga Fakulteti i Shëndetit, Departamenti i Infermierisë.

Aktivitet Promocional në kuadër të Ditës së Mbulimit Universal Shëndetësor, i realizuar nga Fakulteti i Shëndetit, Departamenti i Infermierisë.  “Për çdo njeri,në çdo vend, shëndet për të gjithë” Shëndeti si një e drejtë humane është detyrë e çdo individi në çdo vend ,që të  veprojë “tani” për t’a mbrojtur dhe respektuar këtë të drejtë duke përmirëRead More…

Bursa Erasmus+ për studentë për studentë me Universitetin e “G. d’Annunzio” Kieti-Peskara në Itali (D’Annunzio University of Chieti – Pescara)

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility.   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë në bashkëpunim me Universitetin e “G. d’Annunzio” Kieti-Peskara në Itali (D’Annunzio University of Chieti – Pescara) në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA1, fton të gjithë studeRead More…

Lista e kandidateve fitues ne programin e ciklit te trete te studimit “Doktorate” ne “Studime gjuhesore, letrare e kulturore”

Lista e kandidateve fitues ne programin e ciklit te trete te studimit “Doktorate” ne “Studime gjuhesore, letrare e kulturore” Bazuar ne nenin 77, pika 4, nenet 78 dhe 79 ne ligjin nr. 80/2015 “Per arsimin e larte dhe kerkimin shkencor ne Republiken e Shqiperise”, nenin 61, pikat 4 dhe 5, nenet 62 dhe 63 ne Statutin e Universitetit “Ismail Qemali”, Vlore, nenet 66 dhe 67 ne R.regulloren e UniveRead More…

Diten e premte, me date 15 Dhjetor departamenti i Shkencave Kompjuterike zhvilloi konferencen e katert NRA CSIT.

  Më datë 15-16 Dhjetor 2023, u zhvillua konferenca “Fourth International Conference on New Research and Advances on Computer Science and Information Technology (NRA – CSIT)”.                                    Kjo konferencë u organizua nga Departamenti i Shkencave Kompjuterike, Fakulteti i Shkencave Teknike, Universiteti “Ismail Qemali”, VlRead More…

LISTA E KANDIDATËVE FITUES NË PROGRAMIN E CIKLIT TË TRETË TË STUDIMIT “DOKTORATË” NË “STUDIME GJUHËSORE, LETRARE E KULTURORE”

Bazuar në nenin 77, pika 4, nenet 78 dhe 79 në ligjin nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në Republikën e Shqipërisë”, nenin 61, pikat 4 dhe 5, nenet 62 dhe 63 në  Statutin e Universitetit “Ismail Qemali”, Vlorë, nenet 66 dhe 67 në Rregulloren e Universitetit “Ismail Qemali”, Vlorë, VKM-në nr. 112, datë 23.2.2018 “Për përcaktimin e kritereve për Read More…