Lista e aplikantëve fitues RAUNDI 2 per vitin akdamik 2023 – 2024

Më poshtë jan listuar në format .pdf Listat e aplikantëve për Raundin e 2 në Universitetin”Ismail Qemali” Vlorë, për vitin akademik 2023 – 2024. Selektoni programin akademik tju shfaqet më poshtë lista e renditur sipas pikëve përkatëse. Selektoni Programin — Kalendari FAKULTETI I EKONOMISE — Administrim Biznesi — Ekonomiks — Finance — Kontabilitet — Marketing — MenaRead More…

Bursa Erasmus+ për studentët në Universitetin e Shkencave të Aplikuara të Salzburgut, Austri (Salzburg University of Applied Sciences)

Thirrje për bursë mobilitet praktikë mësimore për studentët në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility. Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin e Shkencave të Aplikuara të Salzburgut, Austri (Salzburg University of Applied Sciences) në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA1, fton tëRead More…

Bursa Erasmus+ për studentë në Universitetin Pavol Jozef Safarik në Kosice, Sllovaki (Pavol Jozef Šafárik University in Košice)

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility. Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë në bashkëpunim me Universitetin Pavol Jozef Safarik në Kosice, Sllovaki (Pavol Jozef Šafárik University in Košice) në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA1, fton të gjithë studentët e UV-së Read More…

Bursa Erasmus+ për studentë me Universitetin Katolik të Ruzhomberokut (Catholic University in Ružomberok) në Sllovaki, Universitetin Jan Kochanowski në Kielce (Jan Kochanowski University in Kielce), Poloni dhe Universitetin e Zielona Gorës (University of Zielona Gora) në Poloni

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë në bashkëpunim me Universitetin Katolik të Ruzhomberokut (Catholic University in Ružomberok) në Sllovaki, Universitetin Jan Kochanowski në Kielce (Jan Kochanowski University in Kielce), Poloni dhe UniversitetiRead More…

Anketa – Qeverisja dhe Siguria Mjedisore

    Megjithëse një territor relativisht i vogël, Shqipëria zotëron një larmi të gjerë ekosistemesh dhe burime të bollshme natyrore, të cilat mbështesin dhe përmirësojnë cilësinë e jetës. Një mekanizëm i rëndësishëm për qëndrueshmërinë dhe mbrojtjen e këtyre burimeve është pjesëmarrja dhe angazhimi i vazhdueshëm i qytetarëve. Prezenca e OSBE-së nRead More…

Rektori i Universitetit “Ismail Qemali”, Vlorë, Prof. Dr. Roland Zisi vizitë pune në Università degli Studi di Palermo. Mirëpritet nga Rektori i Universitetit të Palermos, Prof Dr. Massimo Midiri. Nënshkruhet Marrëveshja e Bashkëpunimit mes dy institucioneve. Takim në Katedrën e Gjuhës dhe Letërsisë Shqipe me Prof. Matteo Mandalà dhe Prof. Gëzim Gurga.

Rektori i Universitetit “Ismail Qemali”, Vlorë, Prof. Dr. Roland Zisi, më 14 dhe 15 shtator 2023, zhvilloi një vizitë pune dy ditore në Universitetin e Palermos (Università degli Studi di Palermo). Ai u prit fillimisht nga Rektori, Prof. Dr. Massimo Midiri me të cilin zhvilloi një bisedë të frytshme me objektiv fillimin e një partneriteti ndërinstitucional në funksion të axhendave tRead More…

2 Personel Akademik pranë Qendrës Kërkimore Shkencore FSHP

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr.86 datë 12.09.2023 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për 2 (dy) vende të lira pune në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: 2 (dy) personel akademik me kohë të plotë, për vitin akademik 2023-2024, pranë Qendrës Kërkimore Shkencore të Shëndetit Publik në Fakultetin e Shëndetit. Detyrat dhRead More…

Thirrje për punime – Konferenca e 18-të vjetore e AIS-ALBSA

Të nderuar, Në datat 10-11 Nëntor, 2023, do të organizohet në ambientet e Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë Konferenca e 18-të vjetore e AIS-ALBSA dhe partnerëve të tjerë ndërkombëtarë (Konferencë Ndërdisiplinore Ndërkombëtare) me titull “Kapitali Social dhe sfera publike në shoqërinë bashkëkohore”. Kjo konferencë do t`u jape mundësinë akademikëve dhe kërkuesRead More…