njoftime Thirrje

CALL FOR ADMITTANCE TO PhD PROGRAMMES – Thirrje për studime doktorale

Thirrje për studime doktorale

Universiteti i Barit “Aldo Moro” ka hapur thirrjen për doktoratura. Për më shumë informacione shikoni link-un më poshtë!

Suksese!

 

https://www.uniba.it/it/ricerca/dottorati/dottorato-ricerca-39-ciclo-aa-23-24/bando-di-concorso-39deg-ciclo-a-a-2023-2024/xxxix-cycle_call-phd-selection-a-y-2023_2024.pdf/view#:~:text=XXXIX%20CYCLE_CALL%20PHD%20SELECTION%20A.Y.%202023_2024.pdf 

 

XXXIX CYCLE_CALL PHD SELECTION A.Y. 2023_2024 (1)