Njoftim: Hapen aplikimet për Buletinin Shkencor, Nr. 5, Vëllimi 2 -2022 i Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë.

Ju njoftojmë se janë hapur aplikimet për të dërguar artikujt shkencore për numrin 5, Vëllimi 2 – 2022 i Buletinit Shkencor së Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë.  Artikujt duhet të dërgohen në adresen email: publikime@univlora.edu.al  Afati i fundit për aplikim është data 20.05.2022 Artikujt do të vlerësohen nga Bordi Shkencor[1] i UV-ës.   —————–Read More…

Bursa Erasmus +për studentë pranë Universitetit të Gironës, Spanje

Thirrje për bursa trajnimi për studentë në kuadër të projektit KnowHub – “Lidhja e universiteteve dhe partnere te trete për të nxitur inovacionin rajonal dhe veprimtarinë sipërmarrëse”. Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në kuadwr tw projektit “Lidhja e universiteteve dhe partnere te trete për të nxitur inovacionin rajonal dhe veprimtarinë sipërmarrëse-KnowHub”,Read More…

Bursa Erasmus+mobilitete mësimdhënie/ trajnim në Universitetin e Bergamos (University of Bergamo) në Itali.

Thirrje për mobilitete mësimdhënie/ trajnim në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA 1 International Credit Mobility në Universitetin e Bergamos (University of Bergamo) në Itali.  Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin e Bergamos (University of Bergamo ), Italy në kuadër të Programit Erasmus+ për komponentin KA107, fton stafin eRead More…

Workshop nga AUTH në mbështetje të kërkuesve

Universitetit Aristoteli në Selanik, Greqi në bashkëpunim me iniciativën “Inspireurope” për të mbështetur kërkuesit, do të organizojnë një Workshop Rajonal të Inspireurope në Evropën Juglindore, i cili do të mbahet më 31 mars 2022 në Selanik, Greqi. (Vendi: Qendra e Shpërndarjes së Kërkimeve të Universitetit Aristoteli-KEDEA). Për shkak të kufizimeve të COVID-19, ËoRead More…

Bashkëpunim mes Universitetit të Westfalisë dhe Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë.

Drejt konkretizimit bashkëpunimi mes universitetit të Westfalisë dhe universitetit “Ismail Qemali” të Vlorës. Pas bashkëbisedimeve konsultative mes rektoratëve të dy universiteteve mbi degët dhe kurikulat bazë pritet të vendosen kornizat konkrete të bashkëpunimit. Programe studimi si turizmi, tregtia e logjistika apo dhe inxhinieritë mekanike e elektrike mbulojnë fushat më të rRead More…

Grante 2 mijë euro për projekte sociale nga studentët në Shqipëri

Të nderuar profesorë, partnerë dhe bashkëpunëtorë, Me kënaqësi ju informojmë se B4Students, program i përgjegjësisë sociale nga Grupi BALFIN, ka rihapur thirrjet për mbështetje me grante deri në masën 2 mijë Euro për projekt-propozime sociale nga Klubet e Studentëve në Shqipëri. Kjo është thirrja e dytë e B4Students me afat aplikimi deri më datë 31 mars 2022 dhe kRead More…

Personel akademik me kohë të pjesshme fushën e Gjuhësisë

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendet e lira të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: 1(një) personel akademik me kohë të pjesshme i kategorisë “lektorë” (Doktor i Shkencave) në fushën e Letërsisë/Gazetarisë. 1(një) personel akademik me kohë të pjesshme i kategorisë “asistent-lektorë” në fushëRead More…

Thirrje për pjesëmarrje në Konferencën e 9-të Shkencore – ‘‘Sfidat Shkencore për Zhvillim tëQëndrueshëm – 2022”

Universiteti Nderkombëtar në Strugë, Ju bën thirrje për pjesëmarrje në Konferencën e 9-të Shkencore – ‘‘Sfidat Shkencore për Zhvillim tëQëndrueshëm – 2022”, e cila do të mbahet më  03 Qershor 2022, në Strugë, R. Maqedonisë së Veriut. Këtë vit konferenca shkencore do të organizohet me prezencë fizike në ambienetet e Universitetit Ndërkombëtar në Strugë! АfRead More…

Konkursi “Çmimi i BE-së për Gratë Inovatore 2022”

Çmimi vlerëson gratë sipërmarrëse që qëndrojnë pas risive të Evropës dhe janë frymëzuese që shumë gra që të ndjekin hapat e tyre. Ky çmim financohet prej programit të BE-së, Horizon Europe dhe është pjesë e një sërë masash të EIC për të fuqizuar gratë inovatore dhe për të trajtuar paragjykimet në kërkim dhe inovacion. Aplikantët mund të jenë: Femrat (Read More…

Personel ndihmësakademik Specialist Arkive

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 25, datë 16.03.2022 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: Personel ndihmësakademik me karakter administrativ “Specialist Arkive” pranë Sektorin të Burimeve Njerëzore dhe Protokoll-Arkivës në Universitetin “Ismail Qemali” Read More…