njoftim punesim

Personel akademik me kohë të pjesshme fushën e Gjuhësisë

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendet e lira të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:

  • 1(një) personel akademik me kohë të pjesshme i kategorisë “lektorë” (Doktor i Shkencave) në fushën e Letërsisë/Gazetarisë.
  • 1(një) personel akademik me kohë të pjesshme i kategorisë “asistent-lektorë” në fushën e Gjuhësisë.

Përshkrimi i vendit të punës

  • Pedagog me angazhim me kohë të pjesshme.
  • Personeli akademik me kohë të pjesshme i kategorisë “lektorë” që do të punësohet, do të angazhohet në mësimdhënie në programin e studimit “Bachelor në Media Komunikim dhe Trashëgimi Kulturore”, në fushën e gazetarisë.
  • Personeli akademik me kohë të pjesshme i kategorisë “asistent-lektorë” që do të punësohet, do të angazhohet në mësimdhënie në programin e studimit “Bachelor në Media Komunikim dhe Trashëgimi Kulturore”, në fushën e Gjuhësisë.
  • Mbështetje për nevojat e Departamentit dhe Fakultetit.

Njoftimi i plote

Formulari i aplikimit