njoftime Thirrje

Konkursi “Çmimi i BE-së për Gratë Inovatore 2022”

Çmimi vlerëson gratë sipërmarrëse që qëndrojnë pas risive të Evropës dhe janë frymëzuese që shumë gra që të ndjekin hapat e tyre.

Ky çmim financohet prej programit të BE-së, Horizon Europe dhe është pjesë e një sërë masash të EIC për të fuqizuar gratë inovatore dhe për të trajtuar paragjykimet në kërkim dhe inovacion.

Aplikantët mund të jenë:

Më shumë informacion mbi këtë konkurs dhe mënyrën e aplikimit e gjeni në lidhjet:

https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-prizes/eu-prize-women-innovators_en#ecl-inpage-1067

https://eic.ec.europa.eu/news/eu-prize-women-innovators-2022-now-open-applications-2022-03-08_en

Afati i fundit për aplikime: 8 gusht 2022 në orën 17.00 (CET)