Urimi i Rektorit të Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë,, Prof. Dr. Roland Zisi Në kuadër të festave të fundvitit.

Të dashur sudentë të Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë, Të dashur familjarë të studentëve, Të nderuar qytetarë, Të nderuar autoritete drejtuese, pedagogë dhe personel mbështetës ndihmësakademik dhe administrativ të UV, Të nderuar bashkëpunëtorë të Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë, Jemi në prag të përfundimit të vitit 2022, vit i cili do të sheRead More…

Bursa Erasmus+ për studentë në Institutin Politeknik të Portos në Portugali

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Institutin Politeknik të Portos në Portugali në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA1, fton të gjithë studentët e UV-së të aplikojnë për bursë për mobilitet studimi. Read More…

Rektori i Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë, Prof. Dr. Roland Zisi,  priti në zyrën e tij përfaqësues të ALBCONTROL SHA

Ditën e mërkurë, datë 21. 12. 2022, Rektori i Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë, Prof. Dr. Roland Zisi,  priti në zyrën e tij përfaqësues të ALBCONTROL SHA:  Dritan Isakun, drejtor i  Divizionit Operacional, Majlinda Despoti, drejtore e Divizionit Administrativ dhe Ervin Celkupa, drejtor i  Drejtorise Safety.   Takimi erdhi në kuadër të hapjes  së procesit të Read More…

Personel ndihmësakademik pranë Fakultetit të Shkencave Teknike dhe Natyrore

Personel ndihmësakademik me karakter mësimor, me angazhim me kohë të plotë, në pozicionin:”Laborant i Qendrës Kërkimore Shkencore të Fakultetit të Shkencave Teknike dhe Natyrore”. Detyrat dhe përgjegjësitë Puna përfshin kontakte të vazhdueshëm me akademikë, krijues të politikave, rrjedhimishtë që aplikantët duhet të jenë të sigurt dhe profesional me vëmendje të Read More…

Rektori i Universitetit “Ismail Qemali”, Vlorë, Prof. Dr. Roland Zisi – vizitë pune në Università degli Studi di Verona, Verona, Itali. Së shpejti nënshkruhet Marrëveshja e Bashkëpunimit mes dy institucioneve

Rektori i Universitetit “Ismail Qemali”, Vlorë,  Prof. Dr Roland Zisi, në datën 6 dhjetor 2022, kreu një vizitë pune në Universitetin e Veronës, (Università degli Studi di Verona), Verona, Itali. në kuadër të ndërkombëtarizimit të institucionit, si një prej linjave kryesore të Strategjisë së Zhvillimit të UV. Takimi u koordinua nga Z. Albi Shabani, student ALUMNI i FakultetRead More…

Marrëveshje bashkëpunimi mes Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë dhe “Phoenix Group”, Verona, Itali.

Rektori i Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë, Prof. Dr. Roland Zisi, në datat 5-7 dhjetor 2022, kreu një vizitë pune në Verona, Itali, në kuadër të ndërkombëtarizimit të institucionit, si një prej linjave kryesore të Strategjisë së Zhvillimit të UV. Gjatë këtyre ditëve ai realizoi dy takime, respektivisht në Universitetin e Veronës, (Università degli Studi di Verona) dheRead More…

Dita Kombëtare Informuese Erasmus+

Zyra Kombëtare Erasmus+ ka kënaqësinë t’ju ftojë tw merrni pjesw nëpërmjet platformës Teams( nwpwrmjet linkut tw mwposhtwm), dt. 21 Dhjetor 2022  nw “Ditën Kombëtare Informuese Erasmus+”,për të për të promovuar ‘Thirrjet e reja për aplikime në Arsimin e Lartë’. Gjatë këtij aktiviteti audienca do të ketë mundësinë të informohet  për mundësitë që programi EraRead More…

Thirrje për punësim të studentëve të UV-së në ALBCONTROL SHA

ALBCONTROL SHA ka hapur procesin e punësimit të 18  Kontrollorëve për Kullën e Kontrollit të Trafikut Ajror në Aeroportin Ndërkombëtar të Vlorës (VIA) dhe 12 Kontrollorë për Qendrën e Kontrollit të Trafikut Ajror në Aeroportin Ndërkombëtar të Tiranës (TIA). Përzjedhja e kandidatëve do të kryhet me testin FEAST të administruar nga EUROCONTROL. Bashkëlidhur kësaj thiRead More…

Njoftim

Bazuar në nenit 7 pika 1/b, të ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, pikën 9 të Vendimit Nr.1195, datë 05.08.2008, të Këshillit të Ministrave “Për blerjen, zhvillimin, prodhimin dhe bashkëprodhimin e programeve të reklamave për transmetim nga Operatorët radiotelevizivë ose botim në median e shkruar, dhe për kontratat, për kohë transmetimi, nga organet e AdministratRead More…