njoftim punesim

Personel ndihmësakademik pranë Fakultetit të Shkencave Teknike dhe Natyrore

Personel ndihmësakademik me karakter mësimor, me angazhim me kohë të plotë, në pozicionin:”Laborant i Qendrës Kërkimore Shkencore të Fakultetit të Shkencave Teknike dhe Natyrore”.

Detyrat dhe përgjegjësitë

Puna përfshin kontakte të vazhdueshëm me akademikë, krijues të politikave, rrjedhimishtë që aplikantët duhet të jenë të sigurt dhe profesional me vëmendje të shkëlqyeshme në detaje. Gadishmëria teknike për një gamë të gjerë veprimtarish është thelbësore. Menaxhon të gjitha komunikimet nëpërmes email-it dhe mediave sociale. Mbështet plotësisht të gjitha aktivitetet dhe funksionet e QKSH-së, si dhe ato të organizuara nga FSHTN, duke u bashkuar në të gjitha ekipet  e punës. Mbështet  me copyediting dhe shkrim. Përgatitja, mirëmbajtja dhe përditësimi i materialeve të internetit. Mbikëqyr studentët universitarë që punojnë në projektin e hulumtimit (mbajtjen e shënimeve mbi përfundimin e caktimit, duke vepruar si ndërlidhës/ ndërmjetës midis studentëve universitarë dhe studiuesit të fakultetit).

Njoftimi i plote

Formulari i aplikimit