Personel akademik pranë Departamentit të Inxhinierive dhe Teknologjisë Detare

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 103, datë 19.10.2021 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: 1 (një) Personel akademik me kohë të plotë në grup lëndët e Inxhinierisë Elektrike, për vitin akademik 2021-2022, pranë Departamentit të Inxhinierive dhe TeknologjisRead More…

Personel akademik me angazhim me kohë të plotë pranë Qendrës Kërkimore-Shkencore

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 102, datë 19.10.2021 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: 1 (një) personel akademik me angazhim me kohë të plotë, të fushës së Mjekësisë (specialist ose i përgjithshëm) për vitin akademik 2021-2022, pranë Qendrës KërkimRead More…

Takim pune për projektin KnowHub

Në vijim të punës për implementimin e projektit “Reconnecting universities and enterprises to unleash regional innovation and entrepreneurial activity – Lidhja e universiteteve dhe partnere te trete për të nxitur inovacionin rajonal dhe veprimtarinë sipërmarrëse – KnowHub”, me Project Number 610093-EPP-1-2019-1-AT-EPPKA2-CBHE-JP, në datën 19 Tetor pranë Qendrës Kërkimore ShkencRead More…

Takim pune i Rektorit të Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë me Rektorin e Hellenic Mediterranean University

Në datën 13 Tetor 2021, Rektori i Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë (UV) Prof. Dr. Roland Zisi zhvilloi një takim pune me Rektorin e Hellenic Mediterranean University (HMU) Prof. Nikolaos Katsarakis. Fillimisht Rektori i UV, Prof. Dr. Roland Zisi informoi Prof. Katsarakis mbi Universitetin e Vlorës, programet e studimit, marrëdhëniet ndërkombëtare etj. si dhe bashkëpunimin e derRead More…

UV mirëpriti stafin akademik Erasmus+ nga Universiteti “Stefan cel Mare” i Suceavë-s në Rumani

Universiteti i Vlorës “Ismail Qemali”, pati kënaqësinë të mirëpresë më 26-30 Korrik 2021 Z. Mihai Tudor, staf administrativ në Universitetin e “Stefan cel Mare” të Suceavë-s në Rumani i cila realizoi mobilitetin e tij për trajnim në kuadër të programit Erasmus+ pranë Departamentit te Gjuhëve të Huaja në Universitetin e Vlorës.   UV welcomed Erasmus+ academicRead More…

UV mirëpriti stafin administrativ Erasmus+ nga Universiteti i Transilvanisë së Brasovit në Rumani

Universiteti i Vlorës “Ismail Qemali”, pati kënaqësinë të mirëpresë më 20-24 Shtator 2021 Znj. Corina Mariana Cazan, staf administrativ në Universitetin e Transilvanisë të Brasovit në Rumani e cila realizoi mobilitetin e saj për trajnim në kuadër të programit Erasmus+ pranë Sektorit të Projekteve dhe Marrëdhënjeve me Jashtë në Universitetin e Vlorës. UV welcomed ERead More…

Lista e aplikantëve raundi III

Listat e aplikantëve Raundi III, për vitin akademik 2021 -2022 në Universitetin “Ismail Qemali” Vlore, sipas fakulteve përkatëse: Fakulteti i Ekonomisë (FE), Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Natyrore (FSHT), Fakulteti i Shkencave Humane dhe Drejtësisë (FSHH), Fakulteti i Shëndetit (FSH). Read More…

JAVA NDËRKOMBËTARE VIRTUALE NË KOLEGJIN E KUJDESIT TË SHËNDETIT

Kolegji i Kujdesit të Shëndetit në Estoni (Tallinn Health Care College) do të zhvillojë në periudhën 8-12 Nëntor 2021 aktivitetin tërësisht online të javës ndërkombëtare “Arsimi i Kujdesit të Shëndetit dhe Praktika e Erës së Ndryshimit”. Aktivitetet kryesore të javës do të përfshijnë: 08.11 – Hapja, simulim virtual, leksione dhe prezantime. 09.11 – KonferencRead More…

Bursa Erasmus + mësimdhënie/ trajnim në Universitetin Aristoteli në Selanik, Greqi (Aristotle University of Thessaloniki-AUTH).

Thirrje për mobilitete mësimdhënie/ trajnim në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA International Credit Mobility në Universitetin Aristoteli në Selanik, Greqi (Aristotle University of Thessaloniki-AUTH). Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me në Universitetin Aristoteli në Selanik, Greqi (Aristotle University of Thessaloniki-AUTH) në kuadër Read More…