njoftime

UV mirëpriti stafin administrativ Erasmus+ nga Universiteti i Transilvanisë së Brasovit në Rumani

Universiteti i Vlorës “Ismail Qemali”, pati kënaqësinë të mirëpresë më 20-24 Shtator 2021 Znj. Corina Mariana Cazan, staf administrativ në Universitetin e Transilvanisë të Brasovit në Rumani e cila realizoi mobilitetin e saj për trajnim në kuadër të programit Erasmus+ pranë Sektorit të Projekteve dhe Marrëdhënjeve me Jashtë në Universitetin e Vlorës.


UV welcomed Erasmus+ administrative staff from Transylvania University of Braşov in Romania

University of Vlore “Ismail Qemali”, had the pleasure to welcome on 20-24 September 2021 Mrs. Corina Mariana Cazan, a university administrative staff at the Transilvania University of Brasov in Romania, who realized her Erasmus+ staff mobility for Training at the Project and International Relation Sector in the University of Vlora “Ismail Qemali”.