njoftime

UV mirëpriti stafin akademik Erasmus+ nga Universiteti “Stefan cel Mare” i Suceavë-s në Rumani

Universiteti i Vlorës “Ismail Qemali”, pati kënaqësinë të mirëpresë më 26-30 Korrik 2021 Z. Mihai Tudor, staf administrativ në Universitetin e “Stefan cel Mare” të Suceavë-s në Rumani i cila realizoi mobilitetin e tij për trajnim në kuadër të programit Erasmus+ pranë Departamentit te Gjuhëve të Huaja në Universitetin e Vlorës.


 

UV welcomed Erasmus+ academic staff from “Stefan cel Mare” University of Suceava in Romania

University of Vlore “Ismail Qemali”, had the pleasure to welcome on 26-30 July 2021 Mr. Mihai Tudor, a university administrative staff at the “Stefan cel Mare” University of Suceava in Romania, who realized his Erasmus+ staff mobility for Training at the Department of Foreign Languages in the University of Vlora “Ismail Qemali”.