Workshop-i i dytë- PROJEKTI TANGRAM

Workshop-i i dytë- PROJEKTI TANGRAM Vlorë më 27.10.2021 Vendi i zhvillimit të Workshop-it  Universiteti “Ismail Qemali“ i Vlorës   U organizua më 27 Tetor 2021 në Universitetin “Ismail Qemali” të Vlorës, Workshop i Dytë i projektit TANGRAM me temë: “Gjenerimi i projekt ideve nga grupet e interesit bazuar në vizionin për të ardhmen të zhvillimit të turizmitRead More…

Bursa Erasmus + studimi për studentë në Akademinë Navale Mircea Cel Batran ( Mircea Cel Batran Naval Academy ) në Rumani

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit Erasmus+ për komponentin KA1 International Credit Mobility në Akademinë Navale Mircea Cel Batran ( Mircea Cel Batran Naval Academy ) në Rumani . Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Akademinë Navale Mircea Cel Batran (Mircea Cel Batran Naval Academy) në Rumani  në kuadër të Programit Erasmus+ pRead More…

Panairi i Projekteve

Në kuadër të ditëve Erasmus+2021, Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë organizoi sot panairin e projekteve, i cili siguroi një vitrinë të gjithë projekteve në zbatim nga UV. Aktiviteti u çel prej Rektorit të UV, Prof. Dr. Roland Zisi, i cili në fjalën e tij të rastit, krahas prezantimit për të pranishmit të qëllimit të këtij aktiviteti, si një mundësi e shkëlqyer pëRead More…

Bursa Erasmus + studimi për studentë në Universiteti Salento (University of Salento) në Itali.

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit Erasmus + për komponentin KA1 International Credit Mobility nga Universiteti Salento (University of Salento) në Itali. Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin e Salentos në Itali në kuadër të Programit Erasmus+ për komponentin KA107, fton të gjithë studentët e UV-së të aplikojnë pRead More…

Personel akademik me angazhim me kohë të pjesshme në fushën e financës  dhe kontabilitetit

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendet e lira të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:   1 (një) personel akademik me angazhim me kohë të pjesshme, i kategorisë “lektorë” dhe 2(dy) personel akademik me angazhim me kohë të pjesshme, të kategorisë “asistent-lektorë” në fushën e financës  dhe kontabilRead More…

Takim bashkëpunimi i Prof. Dr. Roland Zisi, Rektor i Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë me përfaqësues të Universitetit “Kadri Zeka” Gjilan, Kosovë.

Rektori i Universitetit” Ismail Qemali” Vlorë, mirëpriti në zyrën e tij, përfaqësues të Universitetit “Kadri Zeka”, të Gjilanit, Prorektorin Xhevdet Thaci dhe Dekanin e Fakultetit të Teknologjisë dhe Informacionit, Artan Dermaku. Takimi u fokusua në krijimin e urave të bashkëpunimit mes dy institucioneve të arsimit të lartë. Rektori, Prof. Dr. Roland Zisi, shprehu kënaqRead More…

Bursa Erasmus + mësimdhënie/ trajnim në Universitetin Aristoteli në Selanik, Greqi (Aristotle University of Thessaloniki-AUTH)

  Thirrje për mobilitete mësimdhënie/ trajnim në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA International Credit Mobility në Universitetin Aristoteli në Selanik, Greqi (Aristotle University of Thessaloniki-AUTH). Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me në Universitetin Aristoteli në Selanik, Greqi (Aristotle University of Thessaloniki-AUTH) në kuRead More…

NJOFTIM “PËR APLIKIMET PER REDUKTIMIN 50% TË PAGESËS SË TARIFËS SË SHKOLLIMIT PËR STUDENTËT QË NDJEKIN STUDIMET NË PROGRAMET E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE,  NË VITIN AKADEMIK 2021 – 2022”  

“PËR APLIKIMET PER REDUKTIMIN 50% TË PAGESËS SË TARIFËS SË SHKOLLIMIT PËR STUDENTËT QË NDJEKIN STUDIMET NË PROGRAMET E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE,  NË VITIN AKADEMIK 2021 – 2022”   Në mbështetje të Ligjit Nr. 80/2015, datë 22.07.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, VKM Nr. 780,Read More…

NJOFTIM

PËR PËRFITIMIN E PERJASHTIMIT NGA TARIFAT SHKOLLORE PER VITIN AKADEMIK  2021-2022  ( PER STUDENTET E PROGRAMEVE PROFESIONALE, STUDENTET E CIKLIT BACHELOR DHE STUDENTET E PROGRAME TE INTEGRUARA ) Bazuar në VKM nr. 40, datë 23.01.2019, “Për disa ndryshime në VKM nr. 269, datë 29.03.2017, Për përcaktimin e e kategorive te individeve  qe plotesojne kriteret e pranimit ne nje program tRead More…

NJOFTIM PËR  APLIKIMET  PER PËRFITIMIN   E   BURSAVE  PER VITIN  AKADEMIK  2021-2022.

PËR  APLIKIMET  PER PËRFITIMIN   E   BURSAVE  PER VITIN  AKADEMIK  2021-2022. (PER STUDENTET E PROGRAMEVE PROFESIONALE, STUDENTET E CIKLIT BACHELOR DHE STUDENTET E PROGRAME TE INTEGRUARA )           Bazuar në VKM nr. 39, datë 23.01.2019, “Për disa ndryshime në VKM nr. 903, datë 21.12.2016, Për përcaktimin e kritereve dhe përfitimin e bursave nga fondi i mbështetjeRead More…