Zhvillimi i turizmit të qëndrueshëm përmes projektit TANGRAM me pjesëmarrje në workshop-e!!

Zhvillimi i turizmit të qëndrueshëm përmes projektit TANGRAM me pjesëmarrje në workshop-e!!   TANGRAM -Projekt   University “Ismail Qemali” of Vlora  është një prej partnerëve të projektit  TANGRAM[1] me akronim   Transnational Parks and Gardens Resources in Adriatic and Ionian tourist Marketplace të financuar nga programi ADRION. Projekti, filloi implementimiRead More…

Zhvillimi i qëndrueshem i turizmit përmes projektit TANGRAM

Zhvillimi i qëndrueshem i turizmit përmes projektit TANGRAM INFO CARD | PARTECIPATORY LABS AND TANGRAM TRANSNATIONAL NETWORK   PJESËMARRJA NË WORKSHOP-E Pjesëmarrja në workshop-e ka si qëllim të përfshijë të gjithë  aktorët lokale të “Qarkut  Vlorë” si një “pjesë aktive” me qëllim identifikimin e propozimeve, veprimeve, aktiviteteve dhe treguesve për të ruajRead More…

Bursa Erasmus +për Student në  Universitetin  Katolik në Ruzhomberok, Sllovaki (Catholic University in Ruzomberok)

Thirrje për mobilitete studimi në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA1 International Credit Mobility në  Universitetin  Katolik në Ruzhomberok, Sllovaki (Catholic University in Ruzomberok). Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin  Katolik në Ruzhomberok, Sllovaki (Catholic University in Ruzomberok), hap thirrjen për mobilitete stuRead More…

Pjesëmarrje e pedagogëve të UV në trajnimin organizuar nga Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit (AKKSHI) dhe Rrjeti Akademik Shqiptar (RASH)

Në datën 4 Maj Drejtues të Njësive Bazë të Universitetit të Vlorës “Ismail Qemali” morrën pjesë në trajnimin e organizuar nga Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit (AKKSHI) dhe Rrjeti Akademik Shqiptar (RASH) për “Zbatimin e Platformës së Kërkimit Shkencor UCRIS në Institucionet e Arsimit të Lartë publik në kuadër të iniciativës për Open Science në SRead More…

Specialist Finance në Sektorin e Financës

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Vendimin nr. 19, datë 14.07.2017 të Bordit të Administrimit “Për përcaktimin e kritereve dhe procedurave për punësimin e personelit administrativ në vendet e lira të punës në Universitetin “Ismail Qemali“ Vlorë““ shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” VlRead More…

Java Ndërkombëtare online e Personelit në Lituani

Java Ndërkombëtare online e Personelit në Lituani Universiteti i Shkencave Shëndetësore të Lituanisë (LSMU) do të organizojë në 24-28 maj 2021 aktivitetin e Javës ndërkombëtare të Personelit në Lituani. Aktiviteti do të realizohet i gjithi online në platformën Zoom. Java Ndërkombëtare është dizenjuar për përfaqësuesit e universiteteve partnere: personeli i zyrave Read More…

Bursa studimi për studentë në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin e Padovës, (University of Padoua), Italy.

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit Erasmus + për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin e Padovës, (University of Padoua), Italy. Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin e Padovës, (University of Padua) në Itali hap thirrjen për mobilitete studentësh në kuadër të Programit Erasmus+ për komponeRead More…

Bursa Erasmus +për studentë në Universitetin Kalish, (University of Calisia) në Poloni

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit Erasmus + për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin Kalish, (University of Calisia) në Poloni. Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin Kalish, (University of Calisia) në Poloni hap thirrjen për mobilitete studentësh në kuadër të Programit Erasmus+ për komponeRead More…