njoftime

Lista e aplikantëve raundi III

Listat e aplikantëve Raundi III, për vitin akademik 2021 -2022 në Universitetin “Ismail Qemali” Vlore, sipas fakulteve përkatëse:

Fakulteti i Ekonomisë (FE),
Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Natyrore (FSHT),
Fakulteti i Shkencave Humane dhe Drejtësisë (FSHH),
Fakulteti i Shëndetit (FSH).