[:sq]Njoftim Aplikim per pozicion administratori[:]

[:sq] Vendimi i bordit i plote Afati për aplikim – Afati për të aplikuar është 2 dy (javë) kalendarike. Ky afat fillon nga data e nesërme e publikimit të njoftimit në web-site zyrtar të Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë: www.univlora.edu.al. (njoftimi u publikua në datën 25.01.2021 dhe afati përfundon në datën 09.02.2021). – Dokumentacioni i dorëzuar në shërbimRead More…

[:sq]PERSONEL AKADEMIK 2020-2021 PRANË DEPARTAMENTIT TË INFERMIERISË NË FAKULTETIN E SHËNDETIT[:]

[:sq]Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 8, datë 20.01.2021 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: 1 (NJË) PERSONEL AKADEMIK ME ANGAZHIM ME KOHË TË PLOTË PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021 PRANË DEPARTAMENTIT TË INFERMIERISË NË FAKULTETIN E SHËNDETIT. Përshkrimi iRead More…

[:sq]Bota zotohet “kurrë më” keqtrajtimit të popullit hebre[:]

[:sq]Bota zotohet “kurrë më” keqtrajtimit të popullit hebre Në fund të vitit të kaluar, më shumë se 30 universitete dhe ekipe sportive, si dhe këshilli i një qyteti, miratuan përkufizimin e punës për Antisemitizmin të Përcaktuar nga Aleanca Ndërkombëtare për Përkujtimin e Holokaustit (IHRA). Në muajin Dhjetor 2020, Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë (Shqipëri), Unioni SRead More…

[:sq]Njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës PRANË QENDRËS KËRKIMORE-SHKENCORE TË SHËNDETIT PUBLIK[:]

[:sq]Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 5, datë 14.01.2021 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: 1 (NJË) PERSONEL AKADEMIK ME ANGAZHIM ME KOHË TË PLOTË, PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021, PRANË QENDRËS KËRKIMORE-SHKENCORE TË SHËNDETIT PUBLIK Përshkrimi i venditRead More…

[:sq]Thirrje për mobilitete mësimdhënieje Erasmus + në Universitetin e Piteshtit në Rumani[:]

[:sq]Thirrje për mobilitete mësimdhënieje në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin e Piteshtit në Rumani (“University of Pitesti”) Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin e Piteshtit në Rumani (University of Pitesti) hap thirrjen për mobilitete stafi në kuadër të Programit “ErRead More…

[:sq]” Të dashur Studentë, Bëhuni pjesë e politikave të Vlerësimit të Institucionit![:]

[:sq]” Të dashur Studentë, Bëhuni pjesë e politikave të Vlerësimit të Institucionit! Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë është në përpjekje të vazhdueshme për të ofruar programe studime dhe shërbime në përputhje me standardet kombëtare dhe ndërkombëtare të cilësisë duke ngritur një sistem funksional vlerësimi dhe përmirësimi. Gjatë gjithë kësaj veprimtarie ju jRead More…

[:sq]Njoftim për Likujdimin e Tarifës së Shkollimit të Ciklit I-rë[:]

[:sq]Janë të lutur të gjithë studentët e Ciklit të I-rë, të cilët nuk kanë likujduar tarifën e shkollimit për vitin akademik 2020-2021, të fillojne procesin e likujdimit të tarifës së shkollimit. Në zbatim të vendimeve të organeve kolegjiale Senat Akademik dhe Bord Administrimi Afati perfundimtar i likujdimit të tarifës së shkollimit ishte data 2 Janar 2021. Duke ju falendRead More…

[:sq]Laborant pranë Qendrës Kërkimore Shkencore të Shëndetit Publik[:]

[:sq]Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 03, datë 05.01.2021 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: PERSONEL NDIHMËSAKADEMIK ME KARAKTER MËSIMOR “Laborant” pranë Qendrës Kërkimore Shkencore të Shëndetit Publik Përshkrimi i vendit të punës Laborant bRead More…

[:sq]Njoftim për vazhdimin e mësimit on line[:]

[:sq][:sq]Nisur nga fakti se në dy javët e fundit po rritet numri i rasteve pozitive të Covid-19 tek moshat e reja 25- 34 vjeç, në deklaratën për mediat, Komiteti Teknik i ekspertëve për COVID-19, përmes njoftimit zyrtar, sapo bëri të ditur se, Universitetet do të vijojnë mësimin online edhe për 2 javë, deri në një komunikim tjetër.[:] But if the info is presented in a way thaRead More…