njoftim punesim

[:sq]Njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës PRANË QENDRËS KËRKIMORE-SHKENCORE TË SHËNDETIT PUBLIK[:]

[:sq]Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 5, datë 14.01.2021 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:

1 (NJË) PERSONEL AKADEMIK ME ANGAZHIM ME KOHË TË PLOTË, PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021, PRANË QENDRËS KËRKIMORE-SHKENCORE TË SHËNDETIT PUBLIK

Përshkrimi i vendit të punës
1. Pedagog me kohë të plotë
2. Kërkim shkencor individual dhe në grup.
3. Mbështetje për nevojat e Qendrës dhe Fakultetit.

Njoftimi i plote

Formulari i aplikimit

Pikezimi[:]