njoftim pune njoftim punesim

[:sq]Laborant pranë Qendrës Kërkimore Shkencore të Shëndetit Publik[:]

[:sq]Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 03, datë 05.01.2021 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:

PERSONEL NDIHMËSAKADEMIK ME KARAKTER MËSIMOR

“Laborant” pranë Qendrës Kërkimore Shkencore të Shëndetit Publik

Përshkrimi i vendit të punës

Laborant biokimik/mikrobiologjik me kohë të plotë:

  • Pritja e pacientëve dhe rregjistrimi i tyre.
  • Marrja e analizave të gjakut, urinës, tamponëve etj nga pacientët.
  • Kryerja e procedurave të analizave biokimike dhe mikrobiologjike.
  • Dokumentimi i rezultateve të analizave laboratorike të pacientëve dhe mbajtja e komunikimit me ta.
  • Mirëmbajtja e pajisjeve laboratorike.
  • Hartimi i kërkesave buxhetore të nevojave të laboratorit për materiale konsumi dhe pajisje.

Njoftimi i plote

Formulari i aplikimi personel akademik
Formular aplikimi personel administrativ

Pikezimi[:]