njoftime

[:sq]Njoftim për Likujdimin e Tarifës së Shkollimit të Ciklit I-rë[:]

[:sq]Janë të lutur të gjithë studentët e Ciklit të I-rë, të cilët nuk kanë likujduar tarifën e shkollimit për vitin akademik 2020-2021, të fillojne procesin e likujdimit të tarifës së shkollimit. Në zbatim të vendimeve të organeve kolegjiale Senat Akademik dhe Bord Administrimi Afati perfundimtar i likujdimit të tarifës së shkollimit ishte data 2 Janar 2021.

Duke ju falenderuar për bashkëpunimin dhe mirëkuptimin![:]