njoftime

[:sq]Njoftim për Likujdimin e Tarifës së Shkollimit të Ciklit II-të[:]

[:sq]Janë të lutur të gjithë studentët e Ciklit të II-të të studimeve, të cilët nuk kanë likujduar tarifën e shkollimit për vitin akademik 2020-2021, të fillojne procesin e likujdimit të tarifës së shkollimit.

Duke ju falenderuar për bashkëpunimin dhe mirëkuptimin![:]