njoftime

[:sq]” Të dashur Studentë, Bëhuni pjesë e politikave të Vlerësimit të Institucionit![:]

[:sq]

” Të dashur Studentë,

Bëhuni pjesë e politikave të Vlerësimit të Institucionit!

Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë është në përpjekje të vazhdueshme për të ofruar programe studime dhe shërbime në përputhje me standardet kombëtare dhe ndërkombëtare të cilësisë duke ngritur një sistem funksional vlerësimi dhe përmirësimi. Gjatë gjithë kësaj veprimtarie ju jeni në qendër dhe opinioni e perceptimi juaj është një burim i rëndësishëm infomacioni për rritjen e cilësisë.

Ndaj bëjeni zërin tuaj të dëgjohet!

Merrni pjesë aktivisht ne Instrumentat e Vlerësimit të UV-së! “

 

[:]