njoftim punesim

[:sq]PERSONEL AKADEMIK 2020-2021 PRANË DEPARTAMENTIT TË INFERMIERISË NË FAKULTETIN E SHËNDETIT[:]

[:sq]Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 8, datë 20.01.2021 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:

1 (NJË) PERSONEL AKADEMIK ME ANGAZHIM ME KOHË TË PLOTË PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021 PRANË DEPARTAMENTIT TË INFERMIERISË NË FAKULTETIN E SHËNDETIT.

Përshkrimi i vendit të punës
1. Pedagog me kohë të plotë
2. Kërkim shkencor individual dhe në grup.
3. Mbështetje për nevojat e Departamentit dhe Fakultetit.

Njoftimi i plote

Formulari i aplikimit

Skema e pikezimit[:]