[:sq]Njoftim punesimi FSHP – Pedagog me kohë të plotë[:]

[:sq]Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendet e lira të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: 2 (DY) PERSONEL AKADEMIK ME ANGAZHIM ME KOHË TË PLOTË, PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021, PRANË QENDRËS KËRKIMORE-SHKENCORE TË SHËNDETIT PUBLIK TË FUSHËS SË MJEKËSISË (SPECIALIST OSE I PËRGJITHSHËM) Përshkrimi i venditRead More…

[:sq]Thirrje për Projekt Propozime për “EU for Social Inclusion”, Programi Kombëtar IPA 2019[:]

[:sq]Programi Kombëtar IPA 2019 hap thirrjen për projekt propozime “EU for Social Inclusion” në Mbështetje të Arsimit Përfshirës në Shqipëri. Kjo është një thirrje për propozime e kufizuar. Në fazën fillestare të saj aplikohet vetëm nëpërmjet një përshkrimi të idesë kryesore (concept note). Pas kësaj, aplikantët e para-përzgjedhur do të ftohen të paraqesin aplikimiRead More…

RAUNDI II – Renditja e Aplikantëve në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë

[:sq]Renditja e Aplikantëve në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë në Raundin e II. Fakulteti i Shkencave Teknike Biologji Fizike Informatike Inxhinieri Elektrike Inxhinieri Mekanike Inxhinieri Navale Kimi Matematikë Matematikë – Fizikë Navigacion Shkenca Kompjuterike Teknologji Informacioni Fakulteti i Shëndetit Publik Infermieri e Përgjithshme Infermieri Mami Read More…

[:sq]NJOFTIM[:]

[:sq]Jane te lutur te gjithe studentet e Ciklit te pare dhe dyte te studimeve, te cilet ndeshin pengesa ne terheqjen e fatures per likujdimin e tarifes se shkollimit, te drejtohen ne adresen e emailit mirela.duka@univlora.edu.al[:]Read More…

[:sq]Njoftim Punesimi[:]

[:sq]Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 46, datë 16.09.2020 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: 1 (NJE) PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTË NË GRUP LËNDËT E INXHINIERISË ELEKTRIKE, PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021, PRANË DEPARTAMENTIT TË INXHINIERIVE DHE TEKNOLRead More…

[:sq]Njoftim[:]

[:sq]Janë të lutur te gjithe studentet e Ciklit te I-rë dhe të II-të të studimeve, të cilët nuk kanë likujduar tarifen e shkollimit per vitin akademik 2019-2020, të likujdojnë tarifën ne menyre te menjëhershme pasi kanë kaluar të gjitha afatet ligjore në zbatim të vendimeve të organeve kolegjiale.[:]Read More…

[:sq]Njoftim punesimi FSHP[:]

[:sq]Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 45, datë 15.09.2020 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: 1 (NJË) PERSONEL AKADEMIK ME ANGAZHIM ME KOHË TË PLOTË PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021 PRANË DEPARTAMENTIT TË INFERMIERISË NË FAKULTETIN E SHËNDETIT PUBLIK TË FUSHRead More…

[:sq]Njoftim[:]

[:sq]Njoftohen të gjithë studentët që kanë zgjedhur të studiojnë pranë Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë, se procesi i aplikimit për përfitimin e bursës dhe përjashtimit nga tarifa e shkollimit, në bazë të VKM nr.39 dhe VKM nt.40 ,fillon që nga momenti i regjistrimit të studentit me paraqitjen e dokumentacionit provues të kritereve.[:]Read More…

[:sq]Punësim personel akademik me kohë të pjesshme për gjuhën Frënge[:]

[:sq]  NJOFTIM   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 41, datë 11.09.2020 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: 1 (NJË) PERSONEL AKADEMIK ME ANGAZHIM ME KOHË TË PJESSHME PËR GJUHËN FRËNGE, PRANË DEPARTAMENTIT TË GJUHËVE TË HUAJA NË FAKULTETIN E SHKENCAVRead More…