[:sq]Filluan Aplikimet dhe pranimet në ciklin e dytë të studimeve “Master Professional” dhe “Master i Shkencave”/ “Master i Arteve”, Viti Akademik 2020 – 2021[:]

[:sq]GARANTO SUKSESIN TËND!  Apliko tani! Filluan Aplikimet dhe pranimet në ciklin e dytë të studimeve “Master Professional” dhe “Master i Shkencave”/ “Master i Arteve”, Viti Akademik 2020 – 2021 Aplikimet në programet e studimit të ciklit të dytë me kohë të plotë, për të gjitha kategoritë e kandidatëve, të bëhen pranë sekretarive mësimore të njësive kryesore, në IAL-tRead More…

[:sq]THIRRJE ASECU[:]

[:sq] ASECU shpall  thirrjen e Konferencës së 9-të Ndërkombëtare të Rinisë ASECU dhe Shkollës Verore me temë “Përmirësimi dhe menaxhimi i mjediseve ekonomike dhe biznesit: Sfidat për vendet e Evropës Jugore dhe Lindore dhe Rajonin e Detit të Zi” Shkolla verore dhe konferenca do të zhvillohen në  datat 14-16 shtator dhe përfshijnë: – mbi 50 prezantime të studentëve, 5 preRead More…

[:sq]Vazhdojnë regjistrimet për Ciklin e Parë të Studimeve pranë Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë[:]

[:sq] Çdo kandidat duhet të paraqitet në sekretarinë mësimore të fakultetit përkatës për të kryer regjistrimin në një nga programet e studimit ku është shpallur fitues. Regjistrimet për fituesit e raundit të parë filluan më datë 2 shtator, e do të vijojnë deri në datën 15 shtator. VËMENDJE❗❗❗ Procesi i regjistrimit është i ndarë në 7 faza 48-orëshe. NRead More…

Thirrje për 6 (gjashtë) bursa doktorature nga Universiteti i Qipros

[:sq]Thirrje për 6 (gjashtë) bursa doktorature nga Universiteti i Qipros Qendra e Ekselencës KIOS për Kërkime dhe Inovacione në Universitetin e Qipros, hap thirrjen për 6 (gjashtë) bursa për studentë dokorature (PhD) me kohë të plotë. KIOS CoE vepron brenda Universitetit të Qipros në bashkëpunim me Imperial College London. Studentët e përzgjedhur do të regjistrohen në prRead More…

[:sq]Njoftim për personel akademik pranë Qendrës Kërkimore Shkencore, të FSHP[:]

[:sq]NJOFTIM   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 39, datë 02.09.2020 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendet e lira të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: 2 (DY) PERSONEL AKADEMIK ME ANGAZHIM ME KOHË TË PLOTË, PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021, PRANË QENDRËS KËRKIMORE-SHKENCORE TË SHËNDETIT PUBLIK TË FUSHRead More…

[:sq]Njoftim për personel akademik pranë Departamentit të Infermierisë, FSHP[:]

[:sq]  NJOFTIM Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 40, datë 02.09.2020 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: 1 (NJË) PERSONEL AKADEMIK ME ANGAZHIM ME KOHË TË PLOTË PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021  PRANË DEPARTAMENTIT TË INFERMIERISË NË FAKULTETIN E SHËNDERead More…