Letër falenderimi dhe mirënjohje e Ambasadorit Izraelit në Shqipëri, Shkëlqesisë së tij z. Noah Gal Gendler për Rektorin e Universitetit të Vlorës Prof. Dr. Roland Zisi

Letër falenderimi dhe mirënjohje e Ambasadorit Izraelit në Shqipëri, Shkëlqesisë së tij z. Noah Gal Gendler për Rektorin e Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë, Prof. Dr. Roland Zisi për iniciativën e tij dhe miratimin e “Përkufizimit të Përdorshëm për Antisemitismin” siç është përcaktuar nga Aleanca Ndërkombtare për Përkujtimin e Holokaustit. Universiteti i Vlorës me këRead More…

Përshëndetja e Rektorit të UV, Prof. Roland Zisi, për festat e fundvitit

Të dashur sudentë të Universitetit “Ismail Qemali”, Vlorë, Të dashur familjarë të studentëve, Të nderuar qytetarë, Të nderuar autoritete drejtuese, pedagogë dhe personel mbështetës ndihmësakademik dhe administrativ të UV Të nderuar bashkëpunëtorë të Universitetit “Ismail Qemali”  Vlorë, Në prag të përfundimit të vitit 2020-të, vit për të cilin të gRead More…

Sukses i studentëve të Fakultetit të Shëndetit në konkursin “Drejt një brezi pa duhan”

Sukses i studentëve të Fakultetit të Shëndetit në konkursin “Drejt një brezi pa duhan” Fakulteti i Shëndetit, i përfaqësuar nga studentët e tij, shënon suksesin e radhës në konkursin për të rinj të realizuar në kuadër të projektit ENSP Next me temë “Drejt një brezi pa duhan”, duke fituar çmimin mbi temën “Kampuse pa duhanpirje” (Smoke-free campuses). StudentRead More…

Njoftim për likujdimin e tarifes të Ciklit I-rë

Janë të lutur të gjithë studentët e Ciklit të I-rë, të cilët nuk kanë likujduar tarifën e shkollimit për vitin akademik 2020-2021, të fillojne procesin e likujdimit të tarifës së shkollimit. Në zbatim të vendimeve të organeve kolegjiale Senat Akademik dhe Bord Administrimi Afati perfundimtar i likujdimit të tarifës së shkollimit është data 2 Janar 2021. If you are not ableRead More…

Kick Off meeting në kuadër të projektit SESC

Në datën 21 Dhjetor, instaluar nga Qendra e Zhvillimit Rajonal, zhvilloi punimet takimi i parë Kick Off meeting në kuadër të projektit SESC, Interreg IPA IT-AL-MNE. UV është leader në këtë projekt në partnership me Unimediteran nga Mal i Zi dhe CNA Lecce Itali. Projekti synon edukim dhe trajnim për krijimin e një komuniteti Smart të energjive Smart në zonën e programit. Read More…

Dita informuese e Projektit Bussines Club

Në kuadër të aktiviteteve të zhvilluara nga Projekti Klubet e Biznesit, u zhvillua dita informuese në formatin online me një axhendë të pasur me prezantime të objektivave dhe synimet e projektit, nën Programin Interreg IPA c/b për stabilizimin dhe mbështetjen e sipërmarrjes të të rinjve në zonën ndërkufitare Shqipëri- Greqi. 35 të rinj aplikues dhe jo aplikues ndoqën këtë eRead More…

U zhvillua konferenca e pestë ndërkombëtare e organizuar nga Departamenti i Gjuhëve të Huaja

Në datat 18-19 dhjetor 2020 zhvilloi punimet konferenca e pestë ndërkombëtare e organizuar nga Departamenti i Gjuhëve të Huaja,  me dy rrjedha tematike: “Teaching the humanities in the post-COVID era” dhe “Studying the humanities in the post-COVID era”. Konferenca u mbajt në mënyrë të kombinuar, online dhe në auditor, me prezencë tejet të kufizuar të kumtuesve në sesioneRead More…

Call for external expert in the development of info day

Call for external expert in the development of info day in the framework of deliverable D2.2.4 for the Business clubs project Candidates who have the appropriate competencies in organizing information days are invited to apply for these activities as follows. Organization and preparation of infoday for the project Business | Clubs Study and analysis of regional situation regarding the neeRead More…