Aktivitete njoftime

[:sq]Letër vlerësimi nga Z. Robert Singer, Kryetar i Qendrës për Ndikimin Hebre dhe Këshilltar i Lartë i Lëvizjes Kundër Antisemitizmit[:en]Letter of appreciation from Mr. Robert Singer, Chairmanf the Center for Jewish Impact and Senior Advisor to the Combat Anti-Semitism Movement[:]

[:sq]Letër vlerësimi nga Z. Robert Singer, Kryetar i Qendrës për Ndikimin Hebre dhe Këshilltar i Lartë i Lëvizjes Kundër Antisemitizmit, pas miratimit të përkufizimit të punës të IHRA mbi antisemitizmin nga Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë.

[:en]Letter of appreciation from Mr. Robert Singer, Chairman of the Center for Jewish Impact and Senior Advisor to the Combat Anti-Semitism Movement, following the adoption of the IHRA working definition on anti-Semitism by the “Ismail Qemali” Vlora University.

[:]