Aktivitete njoftime

[:sq]Kick Off meeting në kuadër të projektit SESC[:]

[:sq]

Në datën 21 Dhjetor, instaluar nga Qendra e Zhvillimit Rajonal, zhvilloi punimet takimi i parë Kick Off meeting në kuadër të projektit SESC, Interreg IPA IT-AL-MNE. UV është leader në këtë projekt në partnership me Unimediteran nga Mal i Zi dhe CNA Lecce Itali.
Projekti synon edukim dhe trajnim për krijimin e një komuniteti Smart të energjive Smart në zonën e programit.

[:]