njoftim pune njoftim punesim

[:sq]Njoftim punesimi FSHP – Pedagog me kohë të plotë[:]

[:sq]Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendet e lira të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:

2 (DY) PERSONEL AKADEMIK ME ANGAZHIM ME KOHË TË PLOTË, PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021, PRANË QENDRËS KËRKIMORE-SHKENCORE TË SHËNDETIT PUBLIK TË FUSHËS SË MJEKËSISË (SPECIALIST OSE I PËRGJITHSHËM)

Përshkrimi i vendit të punës
1. Pedagog me kohë të plotë
2. Mësimdhënie në modulet: Kirurgji, Anatomi, Promocion shëndetësor në veprimtaritë akademike: leksione, seminare.
3. Kërkim shkencor individual dhe në grup.
4. Mbështetje për nevojat e Qendrës dhe Fakultetit.
Kritere të përgjithshme që duhet të plotësoj/në kandidati/ët

Njoftimi i plote

Skema e Vlerësimit 

 [:en]Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendet e lira të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:

2 (DY) PERSONEL AKADEMIK ME ANGAZHIM ME KOHË TË PLOTË, PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021, PRANË QENDRËS KËRKIMORE-SHKENCORE TË SHËNDETIT PUBLIK TË FUSHËS SË MJEKËSISË (SPECIALIST OSE I PËRGJITHSHËM)

Përshkrimi i vendit të punës
1. Pedagog me kohë të plotë
2. Mësimdhënie në modulet: Kirurgji, Anatomi, Promocion shëndetësor në veprimtaritë akademike: leksione, seminare.
3. Kërkim shkencor individual dhe në grup.
4. Mbështetje për nevojat e Qendrës dhe Fakultetit.
Kritere të përgjithshme që duhet të plotësoj/në kandidati/ët
[:]