njoftim pune njoftim punesim

[:sq]Njoftim Punesimi[:]

[:sq]Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 46, datë 16.09.2020 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:

1 (NJE) PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTË NË GRUP LËNDËT E INXHINIERISË ELEKTRIKE, PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021, PRANË DEPARTAMENTIT TË INXHINIERIVE DHE TEKNOLOGJISË DETARE NË FAKULTETIN E SHKENCAVE TEKNIKE

Përshkrimi i vendit të punës

• Pedagog me angazhim me kohë të plotë
• Mësimdhënie në grup lëndët e Inxhinierisë Elektrike
• Mbështetje për nevojat e Departamentit dhe Fakultetit.

Njoftimi i plote[:]