[:sq]Universiteti i Vlorës organizon trofeun “Ismail Qemali”[:]

[:sq]Në kuadër të vitit jubile të themeluesit të Shtetit Shqiptar Ismail Qemali Universiteti ” Ismail Qemali ” i Vlorës mes Shoqatës Sportive Studentore në bashkëpunim me Bashkin Vlorë organizon trofeun Ismail Qemali. Ditën e martë ora 10 e 30 pallati i sportit flamurtari. Ky aktivitet i rëndësishëm organizohet nën kujdesin e veçant të Rektorit të UV Prof. Dr Roland ZISI[:]Read More…

[:sq]Njoftim për studentët që përfitojnë bursë[:]

[:sq]Në zbatim të VKM nr 784, datë 26.12.2018, Vendimit te Bordit të Administrimit nr 2 datë 15.01.2019, studentët që përfitojnë bursë sipas listës bashkalidhur Vendimit te Bordit të Administrimit nr 2 datë 15.01.2019, të paraqiten pranë zyrave të studentit në cdo fakultet për të dorëzuar kopje karte identiteti dhe numër llogarie bankare, për kalimin e bursës së përfituar Read More…

[:sq]Njoftim për studentët që kanë paguar 100 % tarifën e shkollimit për vitin akademik 2018-2019[:]

[:sq]Në zbatim të VKM nr 779 ,datë 26.12.2018, Vendimit te Bordit të Administrimit nr 3 datë 15.01.2019, studentët që përfitojnë përjashtimin nga tarifa në masën 100 % sipas listës bashkalidhur Vendimit te Bordit të Administrimit nr 3 datë 15.01.2019, në  rast se kanë paguar 100 % tarifën e shkollimit për vitin akademik 2018-2019 të paraqiten pranë zyrave të studentit në cdRead More…

[:sq]Vendime te bordit për studentët që fitojnë bursa[:]

[:sq]1. Vendimi i Bordit te Administrimit per studentet qe perfitojne burse sipas VKM 784. Shkarko Vendim: Vendimi bordit dhe lista e studentëve që përfitojnë 2. Vendimi i Bordit per studentet qe perfitojne perjashtim nga tarifa e shkollimit sipas VKM 779. Shkarko Vendim: Vendim Nr# 3 dhe lista e studentëve që përfitojnë [:]Read More…

[:sq]Thirrje për mobilitet stafi për mësimdhënie/trajnim në kuadër të Programit Erasmus+[:]

[:sq]Thirrje për mobilitet stafi për mësimdhënie/trajnim në kuadër të Programit Erasmus+ për komponentin KA1 në Universitetin “Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien/Krems”, Austri Universiteti i Vlorës  “Ismail Qemali”,  në bashkëpunim me Universitetin “Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien/Krems”, Austri  në kuadër të Programit Erasmus+ për komponentin KA1,Read More…

[:sq]Njoftohen të gjithë studentët e ciklit të parë që kanë kryer pagesën e plotë të tarifës për vitin akademik 2018-2019 , 50% e tarifës së paguar do t’ju kthehet me Vendim të Bordit të Administrimit[:]

[:sq]“ NJOFTIM ”   Njoftohen të gjithë studentët e ciklit të parë që kanë kryer pagesën e plotë të tarifës për vitin akademik 2018-2019 , 50% e tarifës së paguar do t’ju kthehet me Vendim të Bordit të Administrimit ,pas dorëzimit të dokumentacionit të poshtëshënuar: Numër llogarie bankare Kartë identiteti Dorëzimi i dokumenatcionit do të bëhet prRead More…

[:sq]SCfSD- Conference 2019[:]

[:sq]Thirrje për aplikime me punime shkencore në Konferencën e 6-të Ndërkombetare me temë “Sfidat Shkencore për një zhvillim të qëndrueshëm 2019” Në datat 3  dhe 4 Maj 2019,  organizuar Nga konsorciumi   i partnerëve Universiteti Ismail Qemali Vlore, Albania Universiteti Ndërkombetar i Strugës, Macedonia Universiteti Alkesander Xhuvani Elbasan, Albania Read More…

[:sq]Program bursash post-doktoral në TUBITAK[:]

[:sq]Këshilli i Kërkimit Shkencore dhe Teknologjike i Turqisë (TUBITAK) ka shpallur nje program bursash post-doktoral. Ky program, i titulluar “International Fellowship for Outstanding Researchers”, targeton hulumtuesit me kualifikime të larta që kanë përvojë ndërkombëtare dhe synon t’i inkurajojë ata që të zhvillojnë hulumtimet e tyre në një institucion udhëheqës akademik, indusRead More…

[:sq]Universiteti “Ismail Qemali “ Vlorë ka filluar zbatimin e Vendimeve VKM 778, VKM 779, VKM 780, VKM 784[:]

[:sq]Në kuadër të Paktit me Studentët dhe akteve nënligjore të dala në përmbushje te tij ,Universiteti “Ismail Qemali “ Vlorë ka filluar zbatimin e Vendimeve : VKM 778, datë 26.12.2018, VKM 779 datë 26.12.2018, VKM 780, datë 26.12.2018, VKM 784, datë 26.12.2018. Jeni të lutur ti drejtoheni zyrave të shërbimit ndaj studentit që ndodhen ne cdo fakultet për infoRead More…