njoftime

[:sq]Njoftim për studentët që përfitojnë bursë[:]

[:sq]Në zbatim të VKM nr 784, datë 26.12.2018, Vendimit te Bordit të Administrimit nr 2 datë 15.01.2019, studentët që përfitojnë bursë sipas listës bashkalidhur Vendimit te Bordit të Administrimit nr 2 datë 15.01.2019, të paraqiten pranë zyrave të studentit në cdo fakultet për të dorëzuar kopje karte identiteti dhe numër llogarie bankare, për kalimin e bursës së përfituar për viti  akademik 2018/2019.

 

 

ADMINISTRATOR

MIRELA DUKA[:]