njoftime

[:sq]Njoftohen të gjithë studentët e ciklit të parë që kanë kryer pagesën e plotë të tarifës për vitin akademik 2018-2019 , 50% e tarifës së paguar do t’ju kthehet me Vendim të Bordit të Administrimit[:]

[:sq]

“ NJOFTIM ”

 

Njoftohen të gjithë studentët e ciklit të parë që kanë kryer pagesën e plotë të tarifës për vitin akademik 2018-2019 , 50% e tarifës së paguar do t’ju kthehet me Vendim të Bordit të Administrimit ,pas dorëzimit të dokumentacionit të poshtëshënuar:

  1. Numër llogarie bankare
  2. Kartë identiteti

Dorëzimi i dokumenatcionit do të bëhet pranë cdo Zyre Shërbimi Studenti ne Fakultete.

 

Duke ju falenderuar për bashkëpunimin dhe mirëkuptimin!

 

 [:]