njoftime

[:sq]Universiteti “Ismail Qemali “ Vlorë ka filluar zbatimin e Vendimeve VKM 778, VKM 779, VKM 780, VKM 784[:]

[:sq]Në kuadër të Paktit me Studentët dhe akteve nënligjore të dala në përmbushje te tij ,Universiteti “Ismail Qemali “ Vlorë ka filluar zbatimin e Vendimeve :

  1. VKM 778, datë 26.12.2018,
  2. VKM 779 datë 26.12.2018,
  3. VKM 780, datë 26.12.2018,
  4. VKM 784, datë 26.12.2018.

Jeni të lutur ti drejtoheni zyrave të shërbimit ndaj studentit që ndodhen ne cdo fakultet për informacion më të detajuar dhe për cdo paqartësi që mund të keni .

Mund të kontaktoni dhe nëpërmjet emailit në adresat e poshtëshënuara :

Zyra e Shërbimit të Studentit për Fakultetin Ekonomik

m.mitro74@gmail.com

Zyra e Shërbimit të Studentit për Fakultetin e Shkencave Teknike

adakozdine@hotmail.com

Zyra e Shërbimit të Studentit për Fakultetin e Shkencave Humane

micijonida@gmail.com

Zyra e Shërbimit të Studentit për Fakultetin e Shëndetit Publik

estela.tocaj@univlora.edu.al

 

 

Duke ju falenderuar për bashkëpunimin dhe mirëkuptimin!

ADMINISTRATOR

 Mirela DUKA[:]