NJOFTIM per VETEKANDIM PER ANETAR te  BORDIT te  ADMINISTRIMIT NE  UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI”, VLORE.

NJOFTIM per VETEKANDIM per ANETAR te  BORDIT  te  ADMINISTRIMIT NE  UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI”, VLORE. Ne  zbatim   te Ligjit   Nr.80/20 15 “Per  arsimin  e larte  dhe kerkimin  shkencor  ne Institucionet   e Arsimit   te  Larte  ne  Republiken   e  Shqiperise”    ne  zbatim  te  Rregullores   nr.  245911,  date 15.03.2016   “Per  organizmin   e Read More…

Thirrje për mobilitet stafi për mësimdhënie/trajnim në kuadër të Programit Erasmus+ për komponentin KA1 në Tallinn Health Care College në Tallinn, Estoni.

Thirrje për mobilitet stafi për mësimdhënie/trajnim në kuadër të Programit Erasmus+ për komponentin KA1 në Tallinn Health Care College në Tallinn, Estoni.   Universiteti i Vlorës  “Ismail Qemali” në bashkëpunim me Tallinn Health Care College në Tallinn, Estoni, në  kuadër të Programit Erasmus+ për komponentin KA1, fton stafin akademik të punësuar me kontratë mRead More…

Thirrje për mobilitet stafi për mësimdhënie/trajnim në kuadër të Programit Erasmus+ për komponentin KA1 në Universitetin e Pitesti-t, Rumani

Thirrje për mobilitet stafi për mësimdhënie/trajnim në kuadër të Programit Erasmus+ për komponentin KA1 në Universitetin e Pitesti-t, Rumani   Universiteti i Vlorës  “Ismail Qemali” në bashkëpunim me Universitetin e Pitesti-t, Rumani, në  kuadër të Programit Erasmus+ për komponentin KA1, fton stafin akademik të punësuar me kontratë me afat të pacaktuar në UV, Read More…

Njoftim për pagesën e tarifës vjetore

Njoftim për pagesën e tarifës vjetore Te gjithe studentet e ciklit te parë të studimeve në zbatim të vendimit të Bordit të Administrimit Nr 5, datë 15.01.2019, pika 4), Janë të lutur të likujdojnë detyrimin e tarifës së shkollimit për vitin akademik 2018-2019, sipas  VKM 778, para fillimit të sezonit të parë të provimeve.Read More…