Situacion Shpenzimesh 01 Janar 2018 – 31 Dhjetor 2018


Situacion Shpenzimesh 01 Janar 2018 – 31 Dhjetor 2018