Vendime te bordit për studentët që fitojnë bursa


1. Vendimi i Bordit te Administrimit per studentet qe perfitojne burse sipas VKM 784.

Shkarko Vendim:
Vendimi bordit dhe lista e studentëve që përfitojnë

2. Vendimi i Bordit per studentet qe perfitojne perjashtim nga tarifa e shkollimit sipas VKM 779.

Shkarko Vendim:
Vendim Nr# 3 dhe lista e studentëve që përfitojnë