Implementim i projektit “Reconnecting universities and enterprises to unleash regional innovation and entrepreneurial activity – Lidhja e universiteteve dhe partnereve të trete për të nxitur inovacionin rajonal dhe veprimtarinë sipërmarrëse – KnowHub”

  Në vijim të punës për implementimin e projektit “Reconnecting universities and enterprises to unleash regional innovation and entrepreneurial activity – Lidhja e universiteteve dhe partnereve të trete për të nxitur inovacionin rajonal dhe veprimtarinë sipërmarrëse – KnowHub”, financuar nga programi Erasmus + CBHE, me Partner Kryesor Universitetin e Shkencave te Aplikuara Read More…

Vizita e parë kërkimore në strukturat e laboratorave të gjalla të VITALISE Living Lab e 4 kërkuesve shkencore, staf akademik nga Qendra Kërkimore Shkencore e Fakultetit të Shëndetit, UV

Nga 20-24 Shkurt 2023, 4 kërkuese shkencore, staf akademik nga Qendra Kërkimore Shkencore e Fakultetit të Shëndetit, zhvilluan vizitën e parë kërkimore në strukturat e laboratorave të gjalla të VITALISE Living Lab, përkatësisht në strukturat e laboratoreve të gjalla të Universitetit Arsitotle të Selanikut, Greqi, AUTH Living Lab Infrastructure. Kjo vizitë pune u krye në kuadëRead More…

Takim me fokus grupet e projektit SMART

Në kuadër të implementimit të projektit SMART “Qendrat e Inovacionit SMART për zhvillimin e të menduarit inovativ dhe sipërmarrës për të lehtësuar zhvillimin e zgjidhjeve të qëndrueshme inteligjente në Ballkanin Perëndimor”, u organizua më 20 Mars 2023, takimi i parë me temë: “Identifikimi i aktorëve dhe grupeve të interesit, dhe qasjet e tyre në funksion të përcaktRead More…

“Trajnoni trajnerin për zhvillimin e një biznesi fillestar” – Projekti 𝗦𝗨𝗖𝗖𝗘𝗦𝗦

Më 24 Shkurt 2023, Universiteti ‘Ismail Qemali”, mori pjesë në kursin e trajnimit të zhvilluar me partnerët e Projektit SUCCESS  në Universitetin Epoka, Tiranë, Shqipëri. Ne trajnimin njëditor moren pjese perfaqesues te Fakultetit te Ekonomise, i cili po e zbaton kete projekt: koordinatorja e projektit Zv.Dekane per Kerkimin Shkencor, Prof.Assoc.Elenica Pjero (Beqiraj) dhe Prof.AssocRead More…

Projekti EntrAl – Njoftim trajnimi në kurset pilot

Në kuadër të implementimit të aktiviteteve të paketës së punës WP4, në datat 6 dhe 9 shkurt 2023 do të zhvillohen kurset pilot të trajnimit të mësuesve përkatësisht për ciklin e ulët e parashkollor , dhe cikli i lartë të arsimit 9 vjeçar. Kurset do të zhvillohen pranë Qendrës së studimeve ndërdisiplinore për Zhvillim Rajonal duke filluar në orën 14.00 deri 17.00. Read More…

GOLD HEALTH CARE – IDENTIFIKIMI DHE ZBATIMI I QASJEVE NOVATORE NË GRUPET VULNERABËL TË TË MOSHUARVE NË POPULLATËN LOKALE PËR NJË KUJDES MË TË MIRË SHËNDETËSOR DHE MOSHIMIN

Gold Health Care – IDENTIFIKIMI DHE ZBATIMI I QASJEVE NOVATORE NË GRUPET VULNERABËL TË TË MOSHUARVE NË POPULLATËN LOKALE PËR NJË KUJDES MË TË MIRË SHËNDETËSOR DHE MOSHIMIN Programi: Horizon 2020 Research and Innovation-RIA: Integrating Activities for Starting Communities. Shpallur fitues në rezultatet e thirrjes së parë të programit Horizon 2020 Vitalise- Virtual HeaRead More…

Workshop “Ndarja e ideve sesi të përmirësojmë përfshirjen e stafit të UV-së në Projektet e BE-së. Shembuj të praktikave të mira”.

Në kuadër të 35-vjetorit të programit Erasmus+, Drejtoria e Projekteve dhe Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë të Universitetit “Ismail Qemali”, Vlorë  organizoi ditën e sotme, pranë ambientit të Qendrë Studimore Ndërdisiplinore të Zhvillimit Rajonal në UV, një workshop me temë: “Ndarja e ideve sesi të përmirësojmë përfshirjen e stafit të UV-së në Projektet e BE-sRead More…

U zhvillua Konferenca Ndërkombëtare “Bashkëpunimi akademik-industri për inovacion”, në kuadër të projektit Know-Hub

U zhvillua këtë të enjte, në mjediset e sallës “Rilindja”, të universitetit “Ismail Qemali” Vlorë, Konferenca Ndërkombëtare (dy ditore, 15-16 shtator), “Bashkëpunimi akademik-industri për inovacion”, në kuadër të projektit Know-Hub. Konferenca e mbajtur sot, në ditën e saj të parë, është finalizimi i axhendës tri ditore në UV i grupit të punës të projektit KRead More…

Zhvillohet takim me grupin e punës në kuadër të projektit Know-Hub

Këtë të martë, datë 13 shtator, në mjediset e bibliotekës “Nermin Vlora Falaschi” të universitetit “Ismail Qemali” Vlorë, u zhvillua takimi me grupin e punës në kuadër të projektit Know-Hub, i cili ka nisur të implementohet në UV prej nëntorit të vitit 2019-të. Pjësëmarrës në këtë takim ishin përfaqësues të 8 universiteteve, respektivisht nga 6 shtete (Austria, Read More…

Workshopi i pestë të projektit TANGRAM

Workshopi i pestë të projektit TANGRAM u organizua më 10 Qershor 2022 nga Universiteti “Ismail Qemali” i Vlores, në Qëndrën e vizitorëve “Parku Kombëtar LLogara” me temë:  “Diskutimi final me aktorët local i Draft Planit të Fizibilitetit (Feasibility Plan) të dizenjuar për zonat e mbrojtura të Qarkut Vlorë” Pjesëmarrja në ketë Workshop kishte si qëllim diskutiRead More…