The fourth Train-the Trainer Module -Train-the-trainer Modules & Internal Train-the-trainer Sessions – INTEC project

In the context of the implementation of the project entitled “International Engineering Competence Centers to push Sustainable Mobility Development in Albania and Montenegro – INTEC (Proposal number: 101081873)” with the main partner University of Applied Sciences FH Joanneuam (FHJ) – Graz Austria, on 17-21 June 2024, it is planned the fourth Train-the Trainer Module. The training activities will Read More…

Third Train-the Trainer Module – project International Engineering Competence Centers to push Sustainable Mobility Development in Albania and Montenegro – INTEC

In the context of the implementation of the project entitled “International Engineering Competence Centers to push Sustainable Mobility Development in Albania and Montenegro – INTEC (Proposal number: 101081873)” with the main partner University of Applied Sciences FH Joanneuam (FHJ) – Graz Austria, on 10-12 June 2024, took place the Third Train-the Trainer Module. The training activities lasted thRead More…

Implementimi i projektit me titull “International Engineering Competence Centers to push Sustainable Mobility Development in Albania and Montenegro – INTEC

Në kuadër të implementimit të projektit me titull “International Engineering Competence Centers to push Sustainable Mobility Development in Albania and Montenegro – INTEC (Proposal number: 101081873)” me partnerin kryesor Universitetin e Shkencave të Aplikuara FH Joanneuam (FHJ) – Graz Austri, më 14-16 maj 2024, u zhvillua Moduli i Dytë Train-The Trainer. Aktivitetet e trajnimit zgjatën Read More…

Kampi SOCIAL SMOodle Në kuadër ë projektit me titull “International Engineering Competence Centers to push Sustainable Mobility Development in Albania and Montenegro – INTEC

In the context of the implementation of the project entitled “International Engineering Competence Centers to push Sustainable Mobility Development in Albania and Montenegro – INTEC (Proposal number: 101081873)“ with the main partner University of Applied Sciences FH Joanneum (FHJ) – Graz Austria, on 09-10th of April, 2024, the SOCIAL SMOodle Camp, Day 1 and Day 2 took place. The training acRead More…

RELACION PËR ZHVILLIMIN E PROJEKT/STUDIMIT FITUES TË VITALISE PROJEKT PRANË INFRASTRUKTURËS KËRKIMORE-SHKENCORE “GAIA”, BILBAO, SPANJË

  Akronim i Projektit: VITALISE Titulli i Projektit: Virtual Health and Wellbeing Living Lab Infrastructure Numri i Projektit: 101007990 Tematika: Horizon 2020 Research and Innovation Programme INFRAIA-02-2020 Integrating Activities for Starting Communities Tema e projektit fitues: Using art therapy and Vitamin D for the prevention of cognitive decline of AlzRead More…

Takimi i parë i projektit ERASMUS-EDU-2023-CBHE-strand 1, “MORIN-Mobility Recognition for Integration”

Në datat 18-19 janar 2024 u mbajt takimi i parë i projektit ERASMUS-EDU-2023-CBHE-strand 1, “MORIN-Mobility Recognition for Integration”, i cili koordinohet nga Universiteti “Ismail Qemali”. Me fokus njohjen akademike të mobilitetit të studentëve bazuar në rezultatet e të nxënit, MORIN synon të ofrojë një qasje novatore pedagogjike që siguron transparencën e kurrikulës, krahaRead More…

SMART Training in Vlora, Albania

SMART Training in Vlora, Albania took place as 2,5 day synchronous hybrid activity, hosted by University of Vlorë “Ismail Qemali” in Vlore, Albania from 19th to 21st November 2023, managed by UNIVLORA SMART team, Project Coordinator, Assoc. Prof. Fioralba Vela, and Dr. Enida Pulaj. The Focus was on two Modules : – Module 3: “Understanding the Meaning of the Local Ecosystem for SustainaRead More…

KALCESS.NET: Platforma Ndёraktive e Bashkёpunimit Rajonal

KALCESS.NET:  Platforma Ndёraktive e Bashkёpunimit Rajonal Projekti SUCCESS si njё nga krijuesit e platformёs KALCESS Universiteti ‘Ismail Qemali’ Vlorë, nё kuadёr tё projektit SUCCESS, prezanton platformёn e bashkёpunimit rajonal Kalcess.net nё funksion tё rritjes sё punёzёnies mes studentёve dhe tё diplomuarve. E para e këtij lloji ndër vendet e Ballkanit PerRead More…

Implementim i projektit “Reconnecting universities and enterprises to unleash regional innovation and entrepreneurial activity – Lidhja e universiteteve dhe partnereve të trete për të nxitur inovacionin rajonal dhe veprimtarinë sipërmarrëse – KnowHub”

  Në vijim të punës për implementimin e projektit “Reconnecting universities and enterprises to unleash regional innovation and entrepreneurial activity – Lidhja e universiteteve dhe partnereve të trete për të nxitur inovacionin rajonal dhe veprimtarinë sipërmarrëse – KnowHub”, financuar nga programi Erasmus + CBHE, me Partner Kryesor Universitetin e Shkencave te Aplikuara Read More…