Takimi i parë i projektit ERASMUS-EDU-2023-CBHE-strand 1, “MORIN-Mobility Recognition for Integration”

Në datat 18-19 janar 2024 u mbajt takimi i parë i projektit ERASMUS-EDU-2023-CBHE-strand 1, “MORIN-Mobility Recognition for Integration”, i cili koordinohet nga Universiteti “Ismail Qemali”. Me fokus njohjen akademike të mobilitetit të studentëve bazuar në rezultatet e të nxënit, MORIN synon të ofrojë një qasje novatore pedagogjike që siguron transparencën e kurrikulës, krahaRead More…

SMART Training in Vlora, Albania

SMART Training in Vlora, Albania took place as 2,5 day synchronous hybrid activity, hosted by University of Vlorë “Ismail Qemali” in Vlore, Albania from 19th to 21st November 2023, managed by UNIVLORA SMART team, Project Coordinator, Assoc. Prof. Fioralba Vela, and Dr. Enida Pulaj. The Focus was on two Modules : – Module 3: “Understanding the Meaning of the Local Ecosystem for SustainaRead More…

KALCESS.NET: Platforma Ndёraktive e Bashkёpunimit Rajonal

KALCESS.NET:  Platforma Ndёraktive e Bashkёpunimit Rajonal Projekti SUCCESS si njё nga krijuesit e platformёs KALCESS Universiteti ‘Ismail Qemali’ Vlorë, nё kuadёr tё projektit SUCCESS, prezanton platformёn e bashkёpunimit rajonal Kalcess.net nё funksion tё rritjes sё punёzёnies mes studentёve dhe tё diplomuarve. E para e këtij lloji ndër vendet e Ballkanit PerRead More…

Implementim i projektit “Reconnecting universities and enterprises to unleash regional innovation and entrepreneurial activity – Lidhja e universiteteve dhe partnereve të trete për të nxitur inovacionin rajonal dhe veprimtarinë sipërmarrëse – KnowHub”

  Në vijim të punës për implementimin e projektit “Reconnecting universities and enterprises to unleash regional innovation and entrepreneurial activity – Lidhja e universiteteve dhe partnereve të trete për të nxitur inovacionin rajonal dhe veprimtarinë sipërmarrëse – KnowHub”, financuar nga programi Erasmus + CBHE, me Partner Kryesor Universitetin e Shkencave te Aplikuara Read More…

Vizita e parë kërkimore në strukturat e laboratorave të gjalla të VITALISE Living Lab e 4 kërkuesve shkencore, staf akademik nga Qendra Kërkimore Shkencore e Fakultetit të Shëndetit, UV

Nga 20-24 Shkurt 2023, 4 kërkuese shkencore, staf akademik nga Qendra Kërkimore Shkencore e Fakultetit të Shëndetit, zhvilluan vizitën e parë kërkimore në strukturat e laboratorave të gjalla të VITALISE Living Lab, përkatësisht në strukturat e laboratoreve të gjalla të Universitetit Arsitotle të Selanikut, Greqi, AUTH Living Lab Infrastructure. Kjo vizitë pune u krye në kuadëRead More…

Takim me fokus grupet e projektit SMART

Në kuadër të implementimit të projektit SMART “Qendrat e Inovacionit SMART për zhvillimin e të menduarit inovativ dhe sipërmarrës për të lehtësuar zhvillimin e zgjidhjeve të qëndrueshme inteligjente në Ballkanin Perëndimor”, u organizua më 20 Mars 2023, takimi i parë me temë: “Identifikimi i aktorëve dhe grupeve të interesit, dhe qasjet e tyre në funksion të përcaktRead More…

“Trajnoni trajnerin për zhvillimin e një biznesi fillestar” – Projekti 𝗦𝗨𝗖𝗖𝗘𝗦𝗦

Më 24 Shkurt 2023, Universiteti ‘Ismail Qemali”, mori pjesë në kursin e trajnimit të zhvilluar me partnerët e Projektit SUCCESS  në Universitetin Epoka, Tiranë, Shqipëri. Ne trajnimin njëditor moren pjese perfaqesues te Fakultetit te Ekonomise, i cili po e zbaton kete projekt: koordinatorja e projektit Zv.Dekane per Kerkimin Shkencor, Prof.Assoc.Elenica Pjero (Beqiraj) dhe Prof.AssocRead More…

Projekti EntrAl – Njoftim trajnimi në kurset pilot

Në kuadër të implementimit të aktiviteteve të paketës së punës WP4, në datat 6 dhe 9 shkurt 2023 do të zhvillohen kurset pilot të trajnimit të mësuesve përkatësisht për ciklin e ulët e parashkollor , dhe cikli i lartë të arsimit 9 vjeçar. Kurset do të zhvillohen pranë Qendrës së studimeve ndërdisiplinore për Zhvillim Rajonal duke filluar në orën 14.00 deri 17.00. Read More…

GOLD HEALTH CARE – IDENTIFIKIMI DHE ZBATIMI I QASJEVE NOVATORE NË GRUPET VULNERABËL TË TË MOSHUARVE NË POPULLATËN LOKALE PËR NJË KUJDES MË TË MIRË SHËNDETËSOR DHE MOSHIMIN

Gold Health Care – IDENTIFIKIMI DHE ZBATIMI I QASJEVE NOVATORE NË GRUPET VULNERABËL TË TË MOSHUARVE NË POPULLATËN LOKALE PËR NJË KUJDES MË TË MIRË SHËNDETËSOR DHE MOSHIMIN Programi: Horizon 2020 Research and Innovation-RIA: Integrating Activities for Starting Communities. Shpallur fitues në rezultatet e thirrjes së parë të programit Horizon 2020 Vitalise- Virtual HeaRead More…