“Konferenca e parë Ndërkombëtare e Projektit TANGRAM“

1st International Conference of Tangram Project “Sustainable tourism development of Adrion Area oriented toward parks and gardens related to natural and cultural heritage.”   U mbajt më 20 Dhjetor 2021 në Universitetin “Ismail Qemali“ të Vlorës “Konferenca e parë Ndërkombëtare e Projektit TANGRAM“ me temë: Zhvillimi i turizmit të qëndrueshëm për zonën e Adrionit iRead More…

Workshop-i i tretë- PROJEKTI TANGRAM – Vlorë më 22.11.2021

U organizua me 22 Nëntor 2021 në Universitetin “Ismail Qemali” të Vlorës, Workshop i Tretë i projektit TANGRAM me temë: “Identifikimi i projekt propozimeve kryesore si dhe aktorëve përgjegjës nga grupet e interesit bazuar në vizionin për të ardhmen të zhvillimit të turizmit” Qëllimi i këtij Workshopi konsistonte në identifikimin e projekt propozimeve kryesore nga gruRead More…

Call for Pilots

 Executive Summary The University of Vlora mission focuses on contemporary teaching, innovative research and services to the third partners. Completing the third mission that Universities have is the key aim of the services that we are planning to offer through the Vlora University Hub as well as through the pilot projects that we are proposing. Till now, the services to the third partners are vRead More…

Workshop: “Platformat e mësimdhënies online dhe ndikimi i tyre mbi lirinë akademike dhe të drejtën për arsim”, 10 dhjetor 2021

Në kuadër të projektit “Platformat e mësimdhënies online dhe ndikimi i tyre mbi lirinë akademike dhe të drejtën për arsim”, në datën 10 dhjetor 2021 në Fakultetin e Shkencave Humane, zhvillohet workshop-i  me po të njëjtin titull. Janë të ftuar të gjithë të interesuarit për pjesëmarrje të paraqesin propozimet e tyre për prezantime në formatin poster në adresën ldpfRead More…

Bursa Erasmus + për student nëUniversiteti Teknik i Varnës (Technical University of Varna), Bullgari.

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility nga Universiteti Teknik i Varnës (Technical University of Varna), Bullgari. Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin Teknik të Varnës në Bullgari në kuadër të programit “Erasmus+” për komponentin KA107, fton të gjitRead More…

Takimi i parë këshillues  në kuadër të projektit “Bologna Hub Peer Support”

Nën kujdesin e veçantë të Rektorit të Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë Prof. Dr. Roland Zisi, më datë 02 Nëntor 2021 në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë u mbajt online takimi i parë këshillues  në kuadër të projektit “Bologna Hub Peer Support”, financuar prej Komisionit Europian dhe Ministrisë Federale të Edukimit dhe Kërkimit, në bashkëpunim me MinistrinëRead More…

UV Pjesëmarrëse në Panairin EU4Education

UV ishte sot pjesë e panairit EU4Education organizuar prej Delegacionit Europian në Tiranë për të promovuar arritjet në kuadër të programit Erasmus+ dhe më specifikisht bursat për studentë nën aksin Interantional Credit Mobility. Janë 19 thirrje në këtë vit akademik për 50 bursa për studim apo praktikë mësimore ku studentët e Universitetit të Vlorës mund të aplikojnë  pRead More…

Workshop-i i dytë- PROJEKTI TANGRAM

Workshop-i i dytë- PROJEKTI TANGRAM Vlorë më 27.10.2021 Vendi i zhvillimit të Workshop-it  Universiteti “Ismail Qemali“ i Vlorës   U organizua më 27 Tetor 2021 në Universitetin “Ismail Qemali” të Vlorës, Workshop i Dytë i projektit TANGRAM me temë: “Gjenerimi i projekt ideve nga grupet e interesit bazuar në vizionin për të ardhmen të zhvillimit të turizmitRead More…

Panairi i Projekteve

Në kuadër të ditëve Erasmus+2021, Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë organizoi sot panairin e projekteve, i cili siguroi një vitrinë të gjithë projekteve në zbatim nga UV. Aktiviteti u çel prej Rektorit të UV, Prof. Dr. Roland Zisi, i cili në fjalën e tij të rastit, krahas prezantimit për të pranishmit të qëllimit të këtij aktiviteti, si një mundësi e shkëlqyer pëRead More…

Takim pune për projektin KnowHub

Në vijim të punës për implementimin e projektit “Reconnecting universities and enterprises to unleash regional innovation and entrepreneurial activity – Lidhja e universiteteve dhe partnere te trete për të nxitur inovacionin rajonal dhe veprimtarinë sipërmarrëse – KnowHub”, me Project Number 610093-EPP-1-2019-1-AT-EPPKA2-CBHE-JP, në datën 19 Tetor pranë Qendrës Kërkimore ShkencRead More…