U organizua me 3 Qershor 2022 nga Universiteti “Ismail Qemali” i Vlores, Workshopi i katërt i Projektit TANGRAM

U organizua me 3 Qershor 2022 nga Universiteti “Ismail Qemali” i Vlores, Workshopi i katërt i Projektit TANGRAM me teme: “Identifikimi i aktorëve përgjegjës, kohës së realizimit, si dhe burimeve të financimit lidhur me aktivitetet e Draft Planit të Fizibilitetit (Feasibility Plan) të dizenjuar për zonat e mbrojtura të Qarkut Vlorë” Pjesëmarrja në Workshop kishte si qëlRead More…

Takim në kuadër të projekit KNOW-HUB

Në kuadër të projektit Know-Hub i financuar nga programi Erasmus + CBHE, me Project Number 610093-EPP-1-2019-1-AT-EPPKA2-CBHE-JP “Reconnecting universities and enterprises to unleash regional innovation and entrepreneurial activity” u zhvillua në datat 16 me 18 Maj 2022 takimi i rradhës (Bootcamp and Study Visit) në të cilën morrën pjesë anëtarë të grupit të punës. Gjatë aktiviRead More…

2nd International Conference of TANGRAM project

U mbajt më 01/02 Shkurt 2022, 2nd International Conference of TANGRAM project “Project realization in Covid 19 period”. Konferenca u mbajt në Niš, Serbia online dhe personalisht. Në këtë konferencë Universiteti “Ismail Qemali” I Vlores u përfaqesua me dy prezantime në datat 01 /02 Shkurt: WPT1- Benchmarking and Tangram Transnational Cooperation Network; Activity T1.4 EstabRead More…

Info day në kuadër të projektit Know-Hub

 Në vijim të punës për implementimin e projektit “Reconnecting universities and enterprises to unleash regional innovation and entrepreneurial activity – Lidhja e universiteteve dhe partnere te trete për të nxitur inovacionin rajonal dhe veprimtarinë sipërmarrëse – KnowHub”, me Project Number 610093-EPP-1-2019-1-AT-EPPKA2-CBHE-JP, në datën 02 Shkurt pranë Biblotekës së FakulteRead More…

“Konferenca e parë Ndërkombëtare e Projektit TANGRAM“

1st International Conference of Tangram Project “Sustainable tourism development of Adrion Area oriented toward parks and gardens related to natural and cultural heritage.”   U mbajt më 20 Dhjetor 2021 në Universitetin “Ismail Qemali“ të Vlorës “Konferenca e parë Ndërkombëtare e Projektit TANGRAM“ me temë: Zhvillimi i turizmit të qëndrueshëm për zonën e Adrionit iRead More…

Workshop-i i tretë- PROJEKTI TANGRAM – Vlorë më 22.11.2021

U organizua me 22 Nëntor 2021 në Universitetin “Ismail Qemali” të Vlorës, Workshop i Tretë i projektit TANGRAM me temë: “Identifikimi i projekt propozimeve kryesore si dhe aktorëve përgjegjës nga grupet e interesit bazuar në vizionin për të ardhmen të zhvillimit të turizmit” Qëllimi i këtij Workshopi konsistonte në identifikimin e projekt propozimeve kryesore nga gruRead More…

Call for Pilots

 Executive Summary The University of Vlora mission focuses on contemporary teaching, innovative research and services to the third partners. Completing the third mission that Universities have is the key aim of the services that we are planning to offer through the Vlora University Hub as well as through the pilot projects that we are proposing. Till now, the services to the third partners are vRead More…

Workshop: “Platformat e mësimdhënies online dhe ndikimi i tyre mbi lirinë akademike dhe të drejtën për arsim”, 10 dhjetor 2021

Në kuadër të projektit “Platformat e mësimdhënies online dhe ndikimi i tyre mbi lirinë akademike dhe të drejtën për arsim”, në datën 10 dhjetor 2021 në Fakultetin e Shkencave Humane, zhvillohet workshop-i  me po të njëjtin titull. Janë të ftuar të gjithë të interesuarit për pjesëmarrje të paraqesin propozimet e tyre për prezantime në formatin poster në adresën ldpfRead More…

Bursa Erasmus + për student nëUniversiteti Teknik i Varnës (Technical University of Varna), Bullgari.

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility nga Universiteti Teknik i Varnës (Technical University of Varna), Bullgari. Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin Teknik të Varnës në Bullgari në kuadër të programit “Erasmus+” për komponentin KA107, fton të gjitRead More…

Takimi i parë këshillues  në kuadër të projektit “Bologna Hub Peer Support”

Nën kujdesin e veçantë të Rektorit të Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë Prof. Dr. Roland Zisi, më datë 02 Nëntor 2021 në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë u mbajt online takimi i parë këshillues  në kuadër të projektit “Bologna Hub Peer Support”, financuar prej Komisionit Europian dhe Ministrisë Federale të Edukimit dhe Kërkimit, në bashkëpunim me MinistrinëRead More…