njoftime Projekte Thirrje

Projekti EntrAl – Njoftim trajnimi në kurset pilot

Në kuadër të implementimit të aktiviteteve të paketës së punës WP4, në datat 6 dhe 9 shkurt 2023 do të zhvillohen kurset pilot të trajnimit të mësuesve përkatësisht për ciklin e ulët e parashkollor , dhe cikli i lartë të arsimit 9 vjeçar.

Kurset do të zhvillohen pranë Qendrës së studimeve ndërdisiplinore për Zhvillim Rajonal duke filluar në orën 14.00 deri 17.00.

Regjistrimet bëhen në portalin e trajnimeve për arsimin parauniversitar në adresën online https://trajnime.arsimi.rash.al/