Konferenca finale e SUCCESS në Bosnjë-Hercegovinë

  Nga 10-12 Tetor 2023, përfaqësues të Fakultetit të Ekonomisë morën pjesë në konferencën përmbyllëse të projektit ‘Sustainable University-Enterprise Cooperation for Improving Graduate Employability (SUCCESS)’, në Mostar, Bosnjë-Hercegovinë. Organizator i këtij aktiviteti ishte Universiteti ‘Dzemal Bijedic’ në Mostar. Universiteti ynë u përfaqësua nga kordinatorRead More…

ZHVILLOHET NË UV KONFERENCA NDËRKOMBËTARE MBI “KOMUNIKIMIN E RREZIKUT, ANGAZHIMIN E KOMUNITETIT DHE MENAXHIMIN INFODEMIK PËR INFEKSIONET DHE SËMUNDJET KRONIKE NË SITUATAT SHËNDETËSORE EMERGJENTE”

Ditën e enjte, datë 26.10.2023, në mjediset e sallës “Rilindja” Të UV, Qendra Kērkimore Shkencore pēr Shëndetin Publik, SRC4ph, Universiteti “lsmail Qemali”, Vlorë, në bashkēpunim me Fakultetin e Shkencave Mjekësore Teknike, Universitetin e Mjekēsisë Tiranë, Universitetin e Elbasanit dhe Urdhrin e Infermierit të Shqipērisẽ, organizuan ditën e parë të Konferencës NdërkomRead More…

Konferenca e 18-të vjetore e AIS-ALBSA dhe partnerëve të tjerë ndërkombëtarë

Të nderuar, Në datat 10-11 Nëntor, 2023, do të organizohet në ambientet e Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë Konferenca e 18-të vjetore e AIS-ALBSA dhe partnerëve të tjerë ndërkombëtarë (Konferencë Ndërdisiplinore Ndërkombëtare) me titull “Kapitali Social dhe sfera publike në shoqërinë bashkëkohore”. Kjo konferencë do t`u jape mundësinë akademikëve dhe kërkRead More…

Call- Konferenca e VII ‘Towards Sustainable Development’ e organizuar nga Universiteti ‘Nënë Tereza’ e Shkupit

DREJT ZHVILLIMIT TË QËNDRUESHËM – Kongrese dhe Konferenca Ndërkombëtare Universiteti ‘Nënë Tereza’, Shkup, 6-7 Nëntor 2023 Ju ftojmë te merrni pjesë në Konferencen e VII ‘Towards Sustainable Development’ e organizuar nga Universiteti ‘Nënë Tereza’ e Shkupit, në datat 6-7 Nëntor 2023. TSD 2023 është një kongres dhe konferencë ndërkombëtare e organizuar në Shkup ngaRead More…

Konferenca ndërkombëtare: “Shqipëria në shkrimet e udhëtimit të periudhës paskomuniste (1990-)”

Në datën 30 qershor 2023, në kuadër të projektit “Shqipëria në shkrimet e udhëtimit të periudhës paskomuniste (1990-)”, të financuar nga AKKSHI (Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit), u organizua nga Departamenti i Gjuhëve të Huaja dhe ai i Gjuhës Shqipe dhe Letërsisë, Fakulteti i Shkencave Humane, konferenca me të njëjtin titull. Në vëmendje të këtRead More…

MBI ORGANIZIMIN E KONFERENCËS SHKENCORE NDËRKOMBËTARE NË KUADËR TË 65 VJETORIT TË UNIVERSITETI TË TIRANËS

Me rastin e 65-vjetorit të themelimit, Universiteti i Tiranës, organizon Konferencën Shkencore Studentore Ndërkombëtare “Kërkimi shkencor dhe edukimi në prespektivën e studentëve dhe studiuesve të rinj – UT flet me zërin e studentëve”. Konferenca do të mbahet në datat 18-19 Maj 2023 dhe do të jetë multitematike. Afati i fundit për dorëzimin e abstraktit: 10 Maj 2023.
Read More…

Rikujtesë – Konferenca e V Studentore “Inovacion në Inxhinieri, Shkencë dhe Teknologji”

TEMPLATE PËR STUDENTËT NË KONFERENCËN STUDENTORE “INOVACION NË INXHINIERI, SHKENCË DHE TEKNOLOGJI” (TITULLI) Studenti i parë autor, Studenti i dytë autor, Studenti i tretë autor Universiteti i përkatësisë autor1@email.edu, autor2@email.com, autor3@gmail.com Mentori: Grada/Titulli Emër mbiemër Institucioni i përkatësisë, mentor@email.edu Abstrakt Instruksionet japin liRead More…

Konferenca e V Studentore “Inovacion në Inxhinieri, Shkencë dhe Teknologji”

TEMPLATE PËR STUDENTËT NË KONFERENCËN STUDENTORE “INOVACION NË INXHINIERI, SHKENCË DHE TEKNOLOGJI” (TITULLI) Studenti i parë autor, Studenti i dytë autor, Studenti i tretë autor Universiteti i përkatësisë autor1@email.edu, autor2@email.com, autor3@gmail.com Mentori: Grada/Titulli Emër mbiemër Institucioni i përkatësisë, mentor@email.edu Abstrakt Instruksionet japin Read More…

Thirrje për pjesëmarrje në konferencë shkencore ndërkombëtare:

“Didaktika e gjuhëve dhe kulturave të huaja: Nga politikat gjuhësore në qasjet për një kompetencë të shumëgjuhësisë”   23-24 Tetor 2023, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, Tiranë   Fakulteti i Gjuhēve të Huaja, Universiteti i Tiranës, zhvillon këtë konferencë ndërkombëtare në bashkëpunim me Universitetin “Fan S. Noli”, Korçë, Universitetin “LuigRead More…