conference njoftime

Konferenca e V Studentore “Inovacion në Inxhinieri, Shkencë dhe Teknologji”

TEMPLATE PËR STUDENTËT NË KONFERENCËN STUDENTORE “INOVACION NË INXHINIERI, SHKENCË DHE TEKNOLOGJI” (TITULLI)

Studenti i parë autor, Studenti i dytë autor, Studenti i tretë autor

Universiteti i përkatësisë

autor1@email.edu, autor2@email.com, autor3@gmail.com

Mentori: Grada/Titulli Emër mbiemër

Institucioni i përkatësisë, mentor@email.edu

Abstrakt

Instruksionet japin linjat kryesore të përgatitjes së një artikulli në kuadër të Konferencës Studentore “Inovacion në Inxhinieri, Shkencë dhe Teknologji”. Ju mund ta përdorni këtë dokument për instruksionet dhe si template në të cilin mund të shtypni tekstin tuaj mbi tekstin e dhënë ose të përzgjidhni stilin e përcaktuar. Artikujt e studentëve duhet të jenë maksimumi 10 faqe. Të gjithë autorët duhet të jenë studentë.

Fjalë kyçe: Listoni maksimumi 5 fjalë kyçe.

Kliko më poshtë për informacionin e detajuar:

Template Konferenca e V – IIST – 2022 (1)

Poster Konferenca IIST 2023