conference njoftime

Konferenca e 18-të vjetore e AIS-ALBSA dhe partnerëve të tjerë ndërkombëtarë

Të nderuar,
Në datat 10-11 Nëntor, 2023, do të organizohet në ambientet e
Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë Konferenca e 18-të vjetore e
AIS-ALBSA dhe partnerëve të tjerë ndërkombëtarë (Konferencë
Ndërdisiplinore Ndërkombëtare) me titull “Kapitali Social dhe sfera
publike në shoqërinë bashkëkohore”. Kjo konferencë do t`u jape mundësinë
akademikëve dhe kërkuesve shkencor nga Shqipëria, diaspora si dhe nga
vende të tjera të rajonit e më gjerë të prezantojnë arritjet e tyre më
të fundit në fushat respektive. Të gjitha punimet do të publikohen në
Proceedings me kod ISBN. Për më shumë informacione për konferencën si
dhe afatet e dorëzimit të punimeve shikoni linkun më poshtë.
Link për aplikimet: https://www.sociology.al/en/conferences/call-papersThirrja në shqip:
https://www.sociology.al/sq/konferenca/thirrje-p%C3%ABr-pjes%C3%ABmarrjeAfati për dorëzimin e punimeve, data 10 Tetor, 2023.
Mirëpresim punimet tuaja!