conference njoftime

Konferenca e 8-të ndërkombëtare e Departamentit të Gjuhëve të Huaja

“The place of foreign languages in the multilingual society: sociolinguistic perspectives and linguistic policies”

DECEMBER 15, 2023,

VLORE, ALBANIA