conference njoftime Thirrje

Call- Konferenca e VII ‘Towards Sustainable Development’ e organizuar nga Universiteti ‘Nënë Tereza’ e Shkupit

DREJT ZHVILLIMIT TË QËNDRUESHËM – Kongrese dhe Konferenca Ndërkombëtare

Universiteti ‘Nënë Tereza’, Shkup, 6-7 Nëntor 2023

Ju ftojmë te merrni pjesë në Konferencen e VII ‘Towards Sustainable Development’ e organizuar nga Universiteti ‘Nënë Tereza’ e Shkupit, në datat 6-7 Nëntor 2023.

TSD 2023 është një kongres dhe konferencë ndërkombëtare e organizuar në Shkup nga Universiteti Nënë Tereza në partneritet me institucionet qeveritare dhe universitetet ndërkombetare. TSD 2023 bashkon studiues dhe vendimmarrës për të adresuar sfidat dhe mundësitë, si dhe përmirësime drejt arritjes së qëndrueshmërisë dhe zhvillimit më të madh. Konferenca përmban fjalime kryesore, sesione plenare, diskutime në panel dhe prezantime nga përfaqësuesit e akademisë dhe industrisë.

Detaje të tjera të konferencës mund ta gjeni në websitin: www.conference.unt.edu.mk

Konferenca nuk ka tarifë, është falas për të gjithë pjesëmarrësit.

Duhet të dorëzoni “Abstraktin të zgjeruar” duke përdorur këtë template:  https://docs.google.com/document/d/1qX-YCijl5_gAzHhLFhgDmN7chf8KLUXi/edit

Abstrakti dorëzohet online nëpërmjet ‘Application form’: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnd0t5jTAGxSzTbfrwEdMUI-9Tq1_6W53yYyqR_dg1sQQwVQ/viewform

Data të rendësishme:

20 Tetor 2023: Afati i fundit për dorëzimin e abstrakteve

31 Tetor 2023: Njoftimi për pranim/refuzim për abstrakte/prezantime;

02 Nëntor 2023: Shpallja e listës përfundimtare të pjesëmarrësve/Axhenda Përfundimtare;

6 & 7 Nëntor 2023: Dita e Kongresit dhe Dita e Konferencave;

29 Dhjetor 2023: Afati i fundit për dërgimin e punimeve të plota kërkimore të Revistës

TSD-Extended-Abstract-TEMPLATE