njoftim punesim

Personel akademik me angazhim kohë të plotë pranë Departamentit të Shkencave Detare

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr.90 datë 26.09.2023 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:

1 (një) personel akademik me angazhim kohë të plotë, për vitin akademik 2023-2024, kategoria lektorë ose asistent-lektorë pranë Departamentit të Shkencave Detare të Fakultetit të Shkencave Teknike dhe Natyrore

Detyrat dhe përgjegjësitë

  • Pedagog me angazhim me kohë të plotë
  • Mbështetje për nevojat e Departamentit dhe Fakultetit.

Njoftimi i plote

Formulari i aplikimit