Bursa Erasmus+ për stafin akademik me kohë të plotë në Universitetin e Atikës Perëndimore.

Thirrje për bursa mësimdhënieje/trajnim për stafin akademik me kohë të plotë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin e Atikës Perëndimore. Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin e Atikës Perëndimore në Greqi në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA1, fton tRead More…

Projekti EntrAl – Njoftim trajnimi në kurset pilot

Në kuadër të implementimit të aktiviteteve të paketës së punës WP4, në datat 6 dhe 9 shkurt 2023 do të zhvillohen kurset pilot të trajnimit të mësuesve përkatësisht për ciklin e ulët e parashkollor , dhe cikli i lartë të arsimit 9 vjeçar. Kurset do të zhvillohen pranë Qendrës së studimeve ndërdisiplinore për Zhvillim Rajonal duke filluar në orën 14.00 deri 17.00. Read More…

Njoftim për mbrojten e gjuhës Angleze

Për të gjithë ata që duan të tërheqin diplomën, për te aplikuar për Master, PhD, Erasmus ose për dosjet e aplikimeve për punë, S.T.A. ju krijon mundësinë të aplikoni per mbrojten e gjuhës Angleze. Nëpërmjet testit ndërkombëtarisht të njohur dhe të miratuar nga MASR, Toeic L&R. Për më shumë informacion kontaktoni në whatssapp +355692062100.  Read More…

Bursa Erasmus+ për staf akademik në Universitetin e Salentos, Leçe, Itali

Programma Erasmus+ 2014-2020 -Azione KA107 (International Credit Mobility) Progetto 2020-1-IT02-KA107- 078615. Bando di selezione per l’attribuzione di contributi finalizzati allo svolgimento di visite di insegnamento rivolte a personale docente proveniente dalle Università di Valona e Tirana (Albania).   Bando_Incoming Albania Teach_def KA107 Docenti -Annex_1_2 STA Albania DDRead More…

Bursa teknologjike nga Universiteti i Klagenfurt (Bursat e Teknologjisë Huawei dhe Bursat Teknologjike të Universitetit të Klagenfurt)

Në emër të OeAD, dëshirojmë të sjellim në vëmendjen tuaj thirrjen e re për bursa teknologjike nga Universiteti i Klagenfurt (Bursat e Teknologjisë Huawei dhe Bursat Teknologjike të Universitetit të Klagenfurt). Aplikimet mund të dorëzohen deri më 19 shkurt 2022. Universiteti i Klagenfurt (AAU) i përgjigjet nevojës për specialistë të kualifikuar duke trajnuar specialistë me kRead More…

Shkollë verore ndërkombëtare për studentë dhe akademikë në Strobl.

Universiteti i Vjenës organizon çdo vit një shkollë verore ndërkombëtare për studentë dhe akademikë nga e gjithë bota në Strobl, në liqenin Wolfgang. “Univie: shkolla verore për Studime Evropiane dhe Ndërkombëtare 2023” do të mbahet nga data 15 korrik deri më 12 gusht 2023. Programi katërjavor ofron kurse cilësore të Austrian Arbitration Academy dhe kurse te gjuhes gjermRead More…

VIZITË PUNE E INSPEKTORIT TË LARTË TË DREJTËSISË Z. ARTUR METANI, NË UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI” VLORË – MEMORANDUM BASHKËPUNIMI MES UV DHE ILD – LEKSION I HAPUR ME STUDENTËT E DREJTËSISË, ME TEMË: “ROLI I ILD NË ARKITEKTURËN E RE TË SISTEMIT TË DREJTËSISË”

Ditën e premte, datë 27. 01. 2023, me ftesë të Rektorit Prof. Dr. Roland Zisi, Inspektori i Lartë i Drejtësisë, Z. Artur Metani, vizitoi Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë. Rektori i UV i uroi mirëseardhjen drejtuesit më të lartë të ILD, duke e konsideruar vizitën e tij, si hapin e parë të një bashkëpunimi të frytshëm mes dy institucioneve dhe si një ndihmesë të çmuar pRead More…

SENATI AKADEMIK I UNIVERSITETIT “ISMAIL QEMALI” VLORË, NDERON SHKRIMTARIN ISMAIL KADARE ME TITULLIN E LARTË AKADEMIK “DOCTOR HONORIS CAUSA”

Me propozim të Rektorit, Prof. Dr. Roland Zisi dhe të Departamentit të Gjuhës Shqipe e Letërsisë, Senati Akademik i Universitetit “Ismail Qemali”, Vlorë, me vendimin Nr. 1, prot. Nr. 140/1, datë 24. 01. 2023, i ka akorduar Shkrimtarit të Shquar Z. Ismail Kadare, Titullin e Lartë Akademik: “DOCTOR HONORIS CAUSA”. Rektori, njëkohësisht dhe Kryetari i Senatit Akademik të UniversitetitRead More…

Personel administrativ me kohë të plotë

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr.10 datë 27.01.2023 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: Personel administrativ me kohë të plotë, në pozicionin “Sanitare”, pranë Sektorit të Shërbimeve, Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse, në Universitetin “Ismail QemaRead More…

Bursa Erasmus+ për studentë në Universitetin e Zielona Gorës (University of Zielona Góra) në Poloni

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin e Zielona Gorës (University of Zielona Góra) në Poloni në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA1, fton të gjithë studentët e UV-së të aplikojnë për bursë pRead More…