njoftime Thirrje

Bursa teknologjike nga Universiteti i Klagenfurt (Bursat e Teknologjisë Huawei dhe Bursat Teknologjike të Universitetit të Klagenfurt)

Në emër të OeAD, dëshirojmë të sjellim në vëmendjen tuaj thirrjen e re për bursa teknologjike nga Universiteti i Klagenfurt (Bursat e Teknologjisë Huawei dhe Bursat Teknologjike të Universitetit të Klagenfurt). Aplikimet mund të dorëzohen deri më 19 shkurt 2022.

Universiteti i Klagenfurt (AAU) i përgjigjet nevojës për specialistë të kualifikuar duke trajnuar specialistë me kualifikim të lartë në fushën e TIK dhe jep bursa teknologjike: Bursat e Teknologjisë Huawei (Huawei Technologie Stipendien) dhe Bursat e Teknologjisë në Universitetin e Klagenfurt (University of Klagenfurt Technologie Stipendien).

Aplikantë të të gjitha kombësive që kanë përfunduar një diplomë bachelor në Shqipëri dhe janë të interesuar për një nga programet e mëposhtme të masterit të TIK në gjuhën angleze në AAU:

  • Master në Matematikë
  • Master në Studime të Lojërave dhe Inxhinieri
  • Master në Informatikë
  • Master në Menaxhimin e Informacionit
  • Master në Inteligjencën Artificiale dhe Siguri Kibernetike
  • Master në Inxhinieri Informacioni dhe Komunikimi (ICE):

o Dega e Studimit Sisteme Autonome dhe Robotikë

o Dega e Rrjeteve të Studimit dhe Komunikimit

o Dega e Studimit Inxhinieri Biznesi

mund të aplikojnë për këtë bursë njëvjeçare. Fillimi i bursës është planifikuar për semestrin dimëror 2023. AAU dëshiron të rrisë përqindjen e studentëve femra në shkencat teknike dhe për këtë arsye fton në mënyrë specifike studentet e kualifikuara që të aplikojnë për një bursë teknike.

Në faqen e internetit do të gjeni një tekst informativ në gjermanisht (deutscher)dhe anglisht (englischer) me të gjitha informacionet përkatëse.

Thirrja për aplikim dhe formulari online janë në dispozicion në anglisht në bazën e të dhënave të bursave këtu. (https://grants.at/en/?=MzQ2ODBfMzY1NDZfNQ== )