Java Ndërkombëtare online e Personelit në Lituani

Java Ndërkombëtare online e Personelit në Lituani Universiteti i Shkencave Shëndetësore të Lituanisë (LSMU) do të organizojë në 24-28 maj 2021 aktivitetin e Javës ndërkombëtare të Personelit në Lituani. Aktiviteti do të realizohet i gjithi online në platformën Zoom. Java Ndërkombëtare është dizenjuar për përfaqësuesit e universiteteve partnere: personeli i zyrave Read More…

Bursa studimi për studentë në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin e Padovës, (University of Padoua), Italy.

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit Erasmus + për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin e Padovës, (University of Padoua), Italy. Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin e Padovës, (University of Padua) në Itali hap thirrjen për mobilitete studentësh në kuadër të Programit Erasmus+ për komponeRead More…

Bursa Erasmus +për studentë në Universitetin Kalish, (University of Calisia) në Poloni

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit Erasmus + për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin Kalish, (University of Calisia) në Poloni. Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin Kalish, (University of Calisia) në Poloni hap thirrjen për mobilitete studentësh në kuadër të Programit Erasmus+ për komponeRead More…

Bursa Erasmus + për studentët në Akademinë Navale Mircea Cel Batran  ( Mircea Cel Batran Naval Academy ) në Rumani

Thirrje për bursa studimi për studentët në kuadër të Programit Erasmus + për komponentin KA1 International Credit Mobility në Akademinë Navale Mircea Cel Batran  ( Mircea Cel Batran Naval Academy ) në Rumani . Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Akademinë Navale Mircea Cel Batran (Mircea Cel Batran Naval Academy) në Rumani hap thirrjen për mobilitete studeRead More…

Bursa Erasmus + studimi për studentët në Universitetin e Kordobës, (University of Cordoba) në Spanjë

 Thirrje për bursa studimi për studentët në kuadër të Programit Erasmus + për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin e Kordobës, (University of Cordoba) në Spanjë. Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin e Kordobës, (University of Cordoba) në Spanjë hap thirrjen për mobilitete studentësh në kuadër të Programit ErasmuRead More…

   Shkolla Verore Antall József 2021

                           Shkolla Verore Antall József 2021   Shkolla Verore Antall József 2021 është një program arsimor ndërkombëtar i organizuar nga Qendra e Njohurisë Antall József , e cila do të realizojë javën ndërkombëtare. Ky aktivitet do të zhvillohet në 21-26 qershor 2021 në Budapest (nëse do mundet), gjithashtu dhe Online. PrRead More…

Specialist Finance në Sektorin e Financës dhe Realizimit të Buxhetit pranë Drejtorisë së Shërbimeve Mbështetëse

PERSONEL ADMINISTRATIV Specialist Finance në Sektorin e Financës dhe Realizimit të Buxhetit pranë Drejtorisë së Shërbimeve Mbështetëse Përshkrimi përgjithësues i punës për pozicionin si më sipër është: Kontabilizon të ardhurat mujore sipas fakulteteve. Kryen kontabilizimin e bankës, të shpenzimeve, të situacioneve, të të ardhurave. Ndihmon Drejtorinë në mRead More…

Rektori i UV Prof. Dr. Roland Zisi përzgjidhet si ekspert vlerësues nga World’s Universities with Real Impact – (WURI)

Rektori i UV Prof. Dr. Roland Zisi përzgjidhet si ekspert vlerësues nga World’s Universities with Real Impact – (WURI) Rektori i Universitetit “Ismail Qemali”, Vlorë, Prof. Dr. Roland Zisi është përzgjedhur nga WURI (World’s Universities with Real Impact) si ekspert vlerësues për vlerësimin e Universiteteve botërore. WURI është pjesë e Lidhjes Hanseatike e Universiteteve (The Read More…

Programi “Flexible Startup Support” mbërrin ne Vlorë.

Programi “Flexible Startup Support” mbërrin ne Vlorë. Inkubatori I biznesit “Oficina” do të fillojë së shpejti programin kombëtar ne mbështetje të startupe-ve dhe projekteve innovative në qarkun e Vlorës. Ditën e enjte dhe ora 17:30 organizohet nje takim on-line rreth 20 minuta për informim. Studentët të cilët dëshirojn të marrin pjesë mund të regjistrohen tek linku i mRead More…