Senati Akademik i Universitetit “Ismail Qemali”, Vlorë, i jep Z. BEHGJET PACOLLI, Zëvendëskryeministër dhe ministri i jashtëm i Kosovës, Titullin akademik të nderit “Dr. Honoris Causa”

Senati Akademik i Universitetit “Ismail Qemali”, Vlorë, i jep Z. BEHGJET PACOLLI,   Zëvendëskryeministër dhe ministri i jashtëm i Kosovës, Titullin akademik të nderit “Dr. Honoris Causa”   Më 28 nëntor 2018, ora 12.00, në sallën “Rilindja”, u zhvillua ceremonia e dorëzimit të titullit akademik te nderit “Dr. Honoris Causa”, Z. BEHGJET PACOLLI,   Zëvendëskryeministër Read More…

Thirrje aplikimi për bursa për shkëmbim studentor në Universitetin Teknologjik Riga, Letoni

Universiteti Teknologjik Riga (Riga Technical University), ka hapur thirrjen për shkëmbimin e 4 (katër) studentëve për vitin akademik 2018-2019 në Letoni.   INFORMACION PËR SHKËMBIM STUDENTI:   Kush mund të aplikoj: Studentët e Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë, të cilët ndjekin studimet në vitin II-të në programin Bachelor për Shkenca KompjuterRead More…

Fakulteti i Ekonomisë kërkon të rekrutojë në Departamentin e Biznesit 1 (një) personel akademik me kontratë 1 (një) vjeçare

NJOFTIM Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 104, datë 22.11.2018 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendet e lira të punës në Universitetin “Ismail Qemali“, Vlorë: DEPARTAMENTI I BIZNESIT Fakulteti i Ekonomisë kërkon të rekrutojë në Departamentin e Biznesit 1 (një) personel akademik me kontratë 1 (një) vjeçare për mbRead More…

Fakulteti i Shkencave Humane kërkon të rekrutojë anëtarë në Departamentin e Drejtësisë me kohë të pjesshme

NJOFTIM Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr.103, datë 19.11.2018 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendet e lira të punës me kohë të pjesshme në Universitetin “Ismail Qemali“, Vlorë: DEPARTAMENTI I DREJTËSISË Fakulteti i Shkencave Humane kërkon të rekrutojë në Departamentin e Drejtësisë me kohë të pjesshëme: • Read More…

Konferenca e studentëve për studime gjuhësore

Konferenca e studentëve për studime gjuhësore , letrare dhe kulturore, mbajtur më 7 nëntor 2018, organizuar nga Departamenti i Gjuhëve të Huaja, Fakulteti i Shkencave Humane, Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë paraqiti talentet akademike nga departament, fakultet, por jo vetëm. Konferenca mirëpriti studentë të diplomuar nga Fakulteti i Shkencave Humane, si dhe studentë ndërkombëtaRead More…

NJOFTIM

Drejtoria e Sigurimit te Brendshem te Cilesise dhe Zhvillimit Institucional me mbeshtetjen e Rektorit te Universitetit do të organizoje per gjithe studentet e Ciklit te I &II te UV-se, aktivitetetet si me poshte: 1. Ne kuader te diteve te informimit Erasmus me pranine e perfaqesuesve te Zyres Kombetare Erasmus Albania, do te organizoje aktivitetin me teme: “Informimi i studentëve mbi progRead More…

Njoftim për procedurën e përjashtimit nga pagesa e tarifës së shkollimit për studentët që ndjekin studimet në vitin akademik 2018-2019

NJOFTIM “Për procedurën e përjashtimit nga pagesa e tarifës së shkollimit për studentët që ndjekin studimet në vitin akademik 2018 – 2019” Në mbështetje të Ligjit Nr. 80/2015, datë 22.07.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, VKM Nr. 269, datë 29.03.2017 “Për përcaktimin e kategorive tRead More…

Takim senibilizues për sistemin zgjedhor me Komisionin Qendror Zgjedhor

Në ambientet e sallës Rilindja të Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë, u zhvillua takimi midis përfaqësuesve të KQZ dhe studentëve të Universitetit tonë. Bashkëbisedimi u hap prej; Prof. Dr. Bilal Shkurtaj, Zëvëndës Rektor i Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë; Z. Ylli Merkaj, Sekretar i Përgjithshëm i Komisionit Qëndror Zgjedhor; Znj. Ana Tenolli, Drejtore e KomisioneRead More…

KOFERENCE NDERKOMBETARE SHKENCORE

Në datat 26-27.10.2017, në Universitetin e Beogradit u zhvillua konferenca ndërkombëtare shkencore mbi studimet ballkanike “Mapping Balkan routes 2: literary, cultural and linguistic landscapes  – European perspectives”. Kjo konferencë u organizua nga Fakulteti  i Filologjisë, Universiteti i Beogradit në bashkëpunim me  Departamentin e Gjuhëve të Huaja dhe Departamentin e GjuhëRead More…

Fakulteti i Shkencave Teknike kërkon të rekrutojë në Departamentin e Kimisë 1 (një) pedagogë me kohë të plotë

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 99, datë 09.11.2018 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali“, Vlorë: Departamenti i Kimisë kërkon punësimin e një Personeli Akdemik me kohë të plotë për realizimin e ngarkesës mësimore në lëndët që ofrohen në programet e ciklit tRead More…