[:sq]Senati Akademik i Universitetit “Ismail Qemali”, Vlorë, i jep Z. BEHGJET PACOLLI, Zëvendëskryeministër dhe ministri i jashtëm i Kosovës, Titullin akademik të nderit “Dr. Honoris Causa”[:]

[:sq]Senati Akademik i Universitetit “Ismail Qemali”, Vlorë, i jep Z. BEHGJET PACOLLI,   Zëvendëskryeministër dhe ministri i jashtëm i Kosovës, Titullin akademik të nderit “Dr. Honoris Causa”   Më 28 nëntor 2018, ora 12.00, në sallën “Rilindja”, u zhvillua ceremonia e dorëzimit të titullit akademik te nderit “Dr. Honoris Causa”, Z. BEHGJET PACOLLI,   ZëvendëskryeminisRead More…

[:sq]Thirrje aplikimi për bursa për shkëmbim studentor në Universitetin Teknologjik Riga, Letoni [:]

[:sq]Universiteti Teknologjik Riga (Riga Technical University), ka hapur thirrjen për shkëmbimin e 4 (katër) studentëve për vitin akademik 2018-2019 në Letoni.   INFORMACION PËR SHKËMBIM STUDENTI:   Kush mund të aplikoj: Studentët e Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë, të cilët ndjekin studimet në vitin II-të në programin Bachelor për Shkenca KompRead More…

[:sq]Fakulteti i Ekonomisë kërkon të rekrutojë në Departamentin e Biznesit 1 (një) personel akademik me kontratë 1 (një) vjeçare [:]

[:sq]NJOFTIM Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 104, datë 22.11.2018 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendet e lira të punës në Universitetin “Ismail Qemali“, Vlorë: DEPARTAMENTI I BIZNESIT Fakulteti i Ekonomisë kërkon të rekrutojë në Departamentin e Biznesit 1 (një) personel akademik me kontratë 1 (një) vjeçare pRead More…

[:sq]Fakulteti i Shkencave Humane kërkon të rekrutojë anëtarë në Departamentin e Drejtësisë me kohë të pjesshme[:]

[:sq]NJOFTIM Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr.103, datë 19.11.2018 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendet e lira të punës me kohë të pjesshme në Universitetin “Ismail Qemali“, Vlorë: DEPARTAMENTI I DREJTËSISË Fakulteti i Shkencave Humane kërkon të rekrutojë në Departamentin e Drejtësisë me kohë të pjesshëme:
Read More…

[:sq]Konferenca e studentëve për studime gjuhësore[:]

[:sq]Konferenca e studentëve për studime gjuhësore , letrare dhe kulturore, mbajtur më 7 nëntor 2018, organizuar nga Departamenti i Gjuhëve të Huaja, Fakulteti i Shkencave Humane, Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë paraqiti talentet akademike nga departament, fakultet, por jo vetëm. Konferenca mirëpriti studentë të diplomuar nga Fakulteti i Shkencave Humane, si dhe studentë ndërkomRead More…

[:sq]NJOFTIM[:]

[:sq]Drejtoria e Sigurimit te Brendshem te Cilesise dhe Zhvillimit Institucional me mbeshtetjen e Rektorit te Universitetit do të organizoje per gjithe studentet e Ciklit te I &II te UV-se, aktivitetetet si me poshte: 1. Ne kuader te diteve te informimit Erasmus me pranine e perfaqesuesve te Zyres Kombetare Erasmus Albania, do te organizoje aktivitetin me teme: “Informimi i studentëve mbiRead More…

[:sq] Njoftim për procedurën e përjashtimit nga pagesa e tarifës së shkollimit për studentët që ndjekin studimet në vitin akademik 2018-2019[:]

[:sq]NJOFTIM “Për procedurën e përjashtimit nga pagesa e tarifës së shkollimit për studentët që ndjekin studimet në vitin akademik 2018 – 2019” Në mbështetje të Ligjit Nr. 80/2015, datë 22.07.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, VKM Nr. 269, datë 29.03.2017 “Për përcaktimin e kategorRead More…

[:sq]Takim senibilizues për sistemin zgjedhor me Komisionin Qendror Zgjedhor[:]

[:sq]Në ambientet e sallës Rilindja të Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë, u zhvillua takimi midis përfaqësuesve të KQZ dhe studentëve të Universitetit tonë. Bashkëbisedimi u hap prej; Prof. Dr. Bilal Shkurtaj, Zëvëndës Rektor i Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë; Z. Ylli Merkaj, Sekretar i Përgjithshëm i Komisionit Qëndror Zgjedhor; Znj. Ana Tenolli, Drejtore e KomiRead More…

[:sq]KOFERENCE NDERKOMBETARE SHKENCORE[:]

[:sq]Në datat 26-27.10.2017, në Universitetin e Beogradit u zhvillua konferenca ndërkombëtare shkencore mbi studimet ballkanike “Mapping Balkan routes 2: literary, cultural and linguistic landscapes  – European perspectives”. Kjo konferencë u organizua nga Fakulteti  i Filologjisë, Universiteti i Beogradit në bashkëpunim me  Departamentin e Gjuhëve të Huaja dhe Departamentin e GRead More…

[:sq]Fakulteti i Shkencave Teknike kërkon të rekrutojë në Departamentin e Kimisë 1 (një) pedagogë me kohë të plotë[:]

[:sq]Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 99, datë 09.11.2018 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali“, Vlorë: Departamenti i Kimisë kërkon punësimin e një Personeli Akdemik me kohë të plotë për realizimin e ngarkesës mësimore në lëndët që ofrohen në programet e ciklRead More…