njoftim punesim

[:sq]Fakulteti i Shkencave Humane kërkon të rekrutojë anëtarë në Departamentin e Drejtësisë me kohë të pjesshme[:]

[:sq]

NJOFTIM

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr.103, datë 19.11.2018 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendet e lira të punës me kohë të pjesshme në Universitetin “Ismail Qemali“, Vlorë:

DEPARTAMENTI I DREJTËSISË

Fakulteti i Shkencave Humane kërkon të rekrutojë në Departamentin e Drejtësisë me kohë të pjesshëme:
• 5 (pesë) anëtarë në kategorinë Profesorë ose Lektorë, respektivisht: 2 (dy) në fushën disiplinare E drejtë penale; 2 (dy) në fushën disiplinare E drejtë publike dhe 1 (një) në fushën disiplinare E drejtë private/civile.
• 2 (dy) anëtarë në kategorinë Asistent-Lektorë në fushën disiplinare: E drejtë private/civile
• 1 (një) anëtar në kategorinë Asistent-Lektorë në fushën disiplinare: E drejtë publike.
• 1 (një) anëtar në kategorinë Asistent-Lektorë në fushën disiplinare: E drejtë penale.

 

Shkarko njoftimin e plote
Skema e Vleresimit

Formular-aplikimi-per-personel-akademik
Formular-aplikimi-per-personel-administrativ

 [:]